Nyheter fra NORLA

Årets digitale bransjetreff oppsummert

Kart webinar
Steder for og deltakere på NORLAs webinarer i løpet av 2020

NORLA skal åpne dører for norsk litteratur i utlandet. I 2020 har det betydd digitale løsninger og møter.

I samarbeid med Norges ambassader i utlandet og på eget initiativ har vi arrangert 20 ulike webinarer med til sammen 354 deltagere fra 26 land (herav 108 norske, en del har deltatt flere ganger).
Vi har laget tilpassede webinarer for forleggere og for oversettere i markeder over hele verden. Vi har presentert både NORLAs fokustitler og flere andre forfatterskap.

Direktør Margit Walsø oppsummerer årets webinarsatsning slik:
- “Gjennom målrettede og skreddersydde digitale møteplasser for norsk og internasjonal bokbransje, har NORLA bidratt til å åpne dører for norsk litteratur ut i verden også i 2020.”

Flere detaljer om de ulike webinarene finner du i vår kalender

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019