NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

09. januar 2020-02. februar 2020

Norsk bokillustrasjon vender hjem

Vandeutstilling

I forbindelse med at Norge var gjesteland under bokmessen i Frankfurt i 2019 samarbeidet NORLA og Grafill om en vandreutstilling med norske bokillustrasjoner. Utstillingen “Georg Grosz møter Mulysses på Slapsefjell – Moderne illustrasjoner fra Norge” inkluderer verk av elleve norske illustratører, valgt fra en rekke nye norske bildebøker for både barn og voksne, som alle er oversatt til tysk. Nå skal utstillingen hjem igjen, og har siste stopp i Grafills lokaler i Oslo fra 9. januar til 2. februar.

Utstillingen har i løpet av 2019 vært vist i en rekke byer i Tyskland og Sveits: Berlin (2 ganger), Bremen, Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Zofingen og Wohlen.

15.-17. januar 2020

NORLA møter nordiske kollegaer i Oslo

Norden kart

NORLA er i år vertskap for det årlige seminaret med våre nordiske kollegaer.
Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene – nettverket NordLit – møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Oslo, 15.-17. januar.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

15. januar 2020

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen

Les mer her.

28. januar 2020

Frokostseminar: Norsk litteratur ut i verden – veien videre etter Frankfurt 2019

Kjell ola dahl, unni lindell und rüdiger alms foto sabine felber

Som en del av eksportprogrammet Litteratur ut i verden (LUV), inviterer NORLA og Innovasjon Norge til frokostmøte om rettighetssalg og litteratureksport.

Norges rolle som gjesteland ved Frankfurter Buchmesse 2019 førte til stor økning i antall norske bøker på tysk. Blant de 510 bøkene fra og om Norge som kom på tysk fra september 2018 ut året 2019, var det over 80 forfattere som fant veien til det tyske markedet for første gang. Hvordan går det med disse bøkene? Hvordan kan vi utnytte dette potensialet videre? Og hva kan dette bety for oversettelse og salg av norsk litteratur til andre språk?

Den norske bokbransjen har de senere år styrket sin internasjonale rettighetsforvaltning. Finnes det et enda større potensiale for inntjening av internasjonale rettighetssalg for norske agenturer, forlag og rettighetshavere?

Vi ønsker å samle bransjen til et seminar for å dele erfaringer, få fram nye ideer og diskutere muligheter for eksport av norsk litteratur framover i møte med internasjonale bransjefolk.

Velkommen!

31. januar 2020

Søknadsfrist: Fellowship for internasjonale forleggere til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 2020

Gruppebilde redigert foto hege langrusten

Vi inviterer utenlandske forlag/redaktører, underagenter og scouter til å søke om deltagelse på vårt seminar på Norsk litteraturfestival på Lillehammer, i mai 2020. I år vil fokuset være på litteratur for barn og unge.
Fellowshipet arrangeres i av NORLA i samarbeid med Den norske Forleggerforening og støttes økonomisk av Utenriksdepartementet.

Programmet går fra 26. til 29. mai 2020.
Og søknadsfristen er 31. januar 2020.

Les mer (på engelsk)

01. februar 2020

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

01. februar 2020

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Mette fargerike bøker 1

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

Ordningen er finansiert av NORLA med midler fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.
Den har en maksimal søknadssum på 50 000 kroner.

Les mer

05.-07. februar 2020

Internasjonale sakprosaredaktører tar nattoget til Bergen

5-7. februar arrangerer NORLA et seminar for 10 internasjonale sakprosaredaktører fra syv land: Nederland, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sveits, Russland og Canada. Norsk sakprosa har fått stor internasjonal oppmerksomhet de siste årene, og NORLA ønsker å utnytte denne trenden ved å gi sakprosaen et ekstra løft.

De internasjonale redaktørene vil møte norske sakprosaforfattere, agenter og redaktører i Oslo før de tar toget over fjellet natt til fredag for å oppleve Litteraturfestivalen der. Dette er et samarbeid mellom NORLA og Bergen internasjonale litteraturfestival.

Les mer

26. februar 2020

Møte i NORLAs faglitterære råd

Møte i NORLAs faglitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.2.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

01. mars 2020

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om støtte til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om støtte til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne. Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsesstøtte.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.

Les mer om ordningen for forleggere og agenter, som har fått støtte fra Utenriksdepartementet, her.

01. mars 2020

Søknadsfrist: Oversetterhotell våren 2020

Bondeheimen foto bondeheimen

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur. Og vi tilbyr oversettere å søke opphold for våren 2020 på det tradisjonsrike hotellet Bondeheimen, midt i Oslo sentrum.
Det kan søkes om to-ukers opphold i mai: uke 20-21 (fra og med mandag 11.5. tom. søndag 24.5.).
Merk at ordningen er rettet kun mot dem som oversetter direkte fra norsk.

Søknadsfristen er 1. mars.
Les mer om hvordan søke – og tilbakemeldinger fra tidligere deltagere – her.

01. mars 2020

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Les mer om ordningen her.

01. mars 2020

Søknadsfrist: Oversetterstipend til Lillehammer 2020

2020 norsk litteraturfestival  lillehammer

For 25. gang ønsker NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Og i år ønsker vi å fokusere på barne- og ungdomslitteraturen.
Vi inviterer derfor oversettere med et særskilt engasjement for å oversette litteratur for unge lesere til å søke deltagelse for perioden 26.- 29.5.2020.

For inntil ti deltakere dekker NORLA reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 26.5. til fredag 29.5. Det er mulig å utvide oppholdet for egen regning.
Deltakerne vil få faglig påfyll og kan fritt følge festivalens rikholdige program, som blant annet byr på mange arrangementer viet barne- og ungdomslitteraturen (i Pegasus-programmet).
I tillegg kan oversetterne delta på deler av årets internasjonale forleggerseminar. Dette seminaret arrangeres av NORLA i samarbeid med Den norske Forleggerforening, og har også fokus på barne- og ungdomslitteratur.

Søknadsfrist: 1. mars.

Les mer

02. mars 2020

Søknadsfrist: Reisestipend for tyskoversettere til Leipziger Buchmesse 2020

2020 leipzig

Tyskspråklige oversettere av norsk litteratur som skal delta på Leipziger Buchmesse kan søke reisestipend fra NORLA på 100 €. Vi tildeler stipend for inntil 20 søkere.
Søknadsfrist er 2. mars og søknadsskjema finner du her.

10.-12. mars 2020

AVLYST: London Book Fair

2020 the london book fair

Bokmessen er avlyst.

Besøk bokmessens nettsider her

12.-15. mars 2020

AVLYST: Leipziger Buchmesse 2020

2020 leipzig

Bokmessen er avlyst.

Besøk Leipzig-messens nettsider.

20. mars 2020

UTSATT: Avslutningskonferanse Litteratur ut i verden

2020 luv avslutn. konf frankfurt agentsenteret foto innovasjon norge

UTSATT: På grunn av den seneste utviklingen rundt koronaviruset og de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, utsettes avslutningskonferansen for Litteratur ut i verden.
Vi ser dette som et nødvendig tiltak for å begrense risiko for spredning av koronaviruset og jobber for å finne en alternativ dato for gjennomføring av konferansen.

En forenklet avslutning for Litteratur ut i verden ble gjennomført 25. september. Les mer

24.-25. mars 2020

AVLYST: Bransjetreff i Nederland og Belgia

Bransjetreffene i den Haag og Brüssel er avlyst.

25.-27. mars 2020

AVLYST: Bibliotekar- og pressereise til Oslo

Deichman bjørvika deichman.no

Bibliotekar- og pressereisen til Oslo er avlyst, i likhet med åpningen av Oslos nye hovedbibliotek.

01. april 2020

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

06.-13. april 2020

NORLAs kontor stengt i påskeferien

Mette påske4

Vi holder stengt i forbindelse med påskeferien, fra mandag 6. april.
Kontoret åpner igjen tirsdag 14. april.

Les gjerne årets påskeboktips fra oss som jobber i NORLA her

Se også våre digitale lese- og lyttetips her

Vi ønsker alle en riktig god påske!

29. april 2020

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.4.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

01. mai 2020

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Mette fargerike bøker 1

Det vil en tid framover være sterke begrensninger på eksport- og markedstiltak som inkluderer reiser og aktiviteter for forfattere utenlands. Til søknadsfristen 1. mai for tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak i utlandet ser vi derfor gjerne søknader som har digital vinkling. Vi oppfordrer også søkere til å tenke nytt, og gjerne fram i tid. Det er fullt mulig å søke nå for prosjekter som tenkes gjennomført i 2021, og der forprosjekteringen enten kan starte allerede nå, eller senere.

Les mer

01. mai 2020

Nominasjonsfrist: kandidater til NORLAs oversetterpris 2020

Pokal gylden

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk.
I 2020 skal prisen tildeles et ungt oversettertalent av sakprosa for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Vi tar gjerne i mot forslag til kandidater du mener fortjener NORLAs oversetterpris!

Les mer om NORLAs oversetterpris og tidligere vinnere her.

Send oss dine forslag til kandidater innen 1. mai 2020, ved å klikke her.

01. mai 2020

NORLAs kontor stengt 1. mai

Vi holder stengt fredag 1. mai.
Kontoret åpner igjen mandag 4. mai.

04.-07. mai 2020

DIGITAL: Bokmessen i Bologna

2020 bologna children’s book fair oppdatert

Bokmessen i Bologna ble først utsatt, men arrangeres allikevel digitalt.

Besøk bokmessens webside.

11.-24. mai 2020

UTSATT: Ny sesong på NORLAs Oversetterhotell

Bondeheimen foto bondeheimen

Pga. koronasituasjonen har vi valgt å utsette vårens besøk av fire nye norsk-oversettere til NORLAs oversetterhotell i Oslo, hotell Bondeheimen.
Vi håper å isteden kunne ønske de fire oversetterne velkommen en gang i løpet av høsten.

Les mer om NORLAs oversetterhotell og tidligere gjester her.

25.-29. mai 2020

DIGITAL: NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Norsk litteraturfestival  lillehammer

Norsk litteraturfestival på Lillehammer har pga. koronakrisen gjort en del endringer i sine planer. NORLA har også måttet endre våre planer.
Les mer om dette under.

01. juni 2020

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

01. juni 2020

NORLAs kontor stengt for pinse

NORLA har stengt for pinse mandag 1. juni.
Vi er tilbake tirsdag 2. juni.

15. juni 2020

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg, og er ikke knyttet opp mot NORLAs fokustitler.
Merk at det i denne søknadsrunden åpnes opp for at oversettelse av tilknyttet presentasjonsmateriale som synopsis og presentasjonstekst kan inngå i søknaden om utvidet prøveoversettelse.

Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Les mer om ordningen her.

17. juni 2020

Møte i NORLAs faglitterære råd

Møte i NORLAs faglitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.6.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

29. juni 2020-02. august 2020

NORLA er stengt for sommerferie i juli

Sommer 3.plass strynesommer 2 ap

Vi i NORLA tar sommerferie fra og med mandag 29. juni.
Kontoret åpner igjen mandag 3. august.

Vi vil gjerne få takke for hyggelig samarbeid så langt i år.

01. august 2020

Søknadsfrist: Praktikant i nettverket Norwegian Arts Abroad

Naa logo

Ønsker du jobberfaring innen kultur, kommunikasjon og internasjonale relasjoner?
Nettverket Norwegian Arts Abroad søker praktikant og søknadsfristen er 1. august.

Les mer her.

01. august 2020

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen

Les mer her.

01. august 2020

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

01. september 2020

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Mette fargerike bøker 1

Det vil en tid framover være sterke begrensninger på eksport- og markedstiltak som inkluderer reiser og aktiviteter for forfattere utenlands. Til søknadsfristen 1. september 2020 for tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak i utlandet ser vi derfor gjerne søknader som har digital vinkling. Vi oppfordrer også søkere til å tenke nytt, og gjerne fram i tid. Det er fullt mulig å søke nå for prosjekter som tenkes gjennomført i 2021, og der forprosjekteringen enten kan starte allerede nå, eller senere.

Les mer

09. september 2020

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.8.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

15. september 2020

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om støtte til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om støtte til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne. Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsesstøtte.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.

Les mer om ordningen for forleggere og agenter, som har fått støtte fra Utenriksdepartementet, her.

15.-17. september 2020

NORLA går på lufta i uke 38

Som en erstatning for andre møteplasser som ikke blir noe av i høst, vil NORLA invitere til en rekke digitale alternativer.

25. september 2020

Avslutning for Litteratur ut i verden

Fredag 25. september avsluttes eksportprogrammet Litteratur ut i verden (LUV) med en nedskalert avslutningskonferanse for deltagerbedriftene i programmet.

Fem internasjonale foredragsholdere vil delta digitalt med hver sin keynote: Isobel Dixon fra Blake Friedmann Literary Agency (UK), Yasmina Jraissati fra RAYA Agency for Arabic Literature (FR/LB), Patrick Walsh fra PEW Literary (UK), Linda Altrov Berg fra Norstedts Agency (SE) og Rebecca Servadio fra London Literary Scouting (UK). De syv deltakerbedriftene vil være til stede sammen på Sentralen i Oslo.

Keynotene er tilgjengelige på NORLAs YouTube-kanal. Se dem her

01. oktober 2020

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

16.-25. oktober 2020

Seoul International Book Fair

Norsk program med høstens fokustittelfilmer og digitale møter om skjønnlitteratur og barne- og ungdomslitteratur.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Seoul.

22. oktober 2020

Digitalt bransjetreff i Shanghai, Beijing og Guangzhou

China flag large

Digitalt bransjetreff i samarbeid med ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou. Fokus på alle sjangre og visning av NORLAs fokustittelfilmer.

27. oktober 2020

Møte i NORLAs faglitterære råd

Møte i NORLAs faglitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.10.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

29. oktober 2020

Webinar i Nederland

Netherlands flag large

Webinar med fokus på barne- og ungdomslitteratur, med visning av NORLAs fokustittelfilmer. Arrangeres i samarbeid med oversetter Paula Stevens og den norske ambassaden i Haag.

03. november 2020

Digitalt bransjetreff i Danmark

Denmark lined

Digitalt bransjetreff med fokus på sakprosa, med visning av NORLAs fokustittelfilmer. Speed-dating med norske agenter.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i København.

09. november 2020

Digitalt bransjetreff i Polen

Poland lined

Digitalt bransjetreff med fokus på alle sjangre. Visning av NORLAs fokustittelfilmer
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Warszawa.

11. november 2020

Digitalt bransjetreff i New York

Usa lined

Digitalt bransjetreff med fokus på sakprosa, og visning av NORLAs fokustittelfilmer. Speed-dating med norske agenter.
Arrangeres i samarbeid med det norske generalkonsulatet i New York.

13. november 2020

Digitalt bransjetreff i Shanghai

China flag large

Digitalt og fysisk bransjetreff med fokus på barne-og ungdomslitteratur. Hagen Agency ved Eirin Hagen og Oslo Literary Agency ved Evy Tillman deltar digitalt, sammen med illustratørene Mari Kanstad Johnsen og illustratør Linnea Vestre.
Arrangeres i samarbeid med generalkonsulatet i Shanghai.

13. november 2020

Presentasjon av NORLA under BookTarg, Polen

2020 booktarg

NORLAs seniorrådgiver Dina Roll-Hansen vil under det digitale bokbransjearrangementet BookTarg holde en engelsk presentasjon med tittelen “Literature export in unpredictable times. New Norwegian narrative non-fiction”.
Hun vil også kort nevne norske tilskuddsordninger som kan være av interesse for polske forlag og oversettere.

15. november 2020

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

23. november 2020

Digitalt bransjetreff i Tyskland

Germany flag large

Digitalt bransjetreff og speed-dating med fokus på barne- og ungdoms-litteratur. Visning av NORLAs fokustittelfilmer.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Berlin.

24. november 2020

Digitalt bransjetreff i Frankrike

France lined

Digitalt bransjetreff med fokus på skjønnlitteratur og visning av NORLAs fokustittelfilmer. I tillegg vil Maria Kjos Fonn presente sitt forfatterskap i samtale med litteraturagent Annette Orre, Oslo Literary Agency.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Paris.

01. desember 2020

Digitale møter mellom norske og canadiske forlagsredaktører

Canada lined

I samarbeid med Livres Canada Books arrangeres digitale møter mellom norske og kanadiske acquisition editors. Møtene vil ha fokus på sakprosa.
Medarrangør er den norske ambassaden i Ottawa.

02. desember 2020

Webinar i Argentina

Argentina lined

Webinar med fokus på barne- og ungdomslitteratur, med visning av NORLAs fokustittelfilmer. Det blir også presentasjon ved forfatter Veronica Salinas og forlegger/agent Svein Størksen.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Buenos Aires.

03. desember 2020

Digitalt bransjetreff i Spania

Spain flag large

Digitalt bransjetreff med fokus på skjønnlitteratur, med visning av NORLAs fokustittelfilmer. Speed-dating med norske agenter.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Madrid.

04. desember 2020

Webinar i Italia

Italy lined

I forbindelse med bokmessen i Roma, Libri Più Liberi, arrangeres et webinar for italienske forleggere. Den Italia-baserte litteraturagenten Trude Kolaas, Immaterial Agents, vil gi deltagerne en introduksjon til norsk litteratur og bokbransje. Og forfatter Olaug Nilssen deltar i en samtale med sin agent Gina Winje, Winje Agency.
Deltagerne vil også få informasjon om NORLA ,og det legges til rette for speed-dating med norsk litteraturagenter.

I samarbeid med den norske ambassaden i Roma.

04. desember 2020

Digital barnebokmesse: Salon du livre et de la presse jeunesse (arrangeres vanligvis i Montreuil)

I år blir det digital Salon du livre et de la presse jeunesse. Her vises NORLAs fokustittelfilmer med barne- og ungdomsbøker.
Visningene arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Paris.

04.-06. desember 2020

Non/fiction-bokmessen i Moskva

Russia lined

Digitale forfatterpresentasjoner ved Trude Marstein og Morten Strøksnes under bokmessen Non/Fiction i Moskva.

Trude Marstein 4.12 kl. 10:00 norsk tid/12:00 russisk tid
Morten Strøksnes 6.12 kl. 10:00 norsk tid/12:00 russisk tid

Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Moskva.

09. desember 2020

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 15.12.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

09. desember 2020

To digitale bransjetreff i Russland

Russia lined

Vi har gleden av å arrangere to digitale bransjetreff på sted samme dag:

Ett treff har fokus på barnelitteratur, med visning av NORLAs fokustittelfilmer og «besøk» av forfatter Sigrid Agnete Hansen.

Og ett med fokus på skjønnlitteratur for voksne. Her blir det visning av NORLAs fokustittelfilmer og «besøk» av Asle Skredderberget.

Begge bransjetreffene arrangeres på zoom og i samarbeid med den norske ambassaden i Moskva.

09. desember 2020

Oversetterwebinar i Storbritannia

Uk lined

Oversetterwebinar med engelskspråklige oversettere, med presentasjon av nye norske skjønnlitterære titler og visning av NORLAs fokustittelfilmer.
Deltagerne vil også ha en workshop om oversettelse av et utdrag fra Olaug Nilssens kritikerroste og prisnominerte roman Yt etter evne, få etter behov med forfatteren til stede.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i London.

18. desember 2020-04. januar 2021

Juleferie i NORLA

Mette glassnissefamilie

NORLAs kontorer holder stengt fra og med fredag 18. desember og åpner igjen mandag 4. januar.

Les årets julehilsen fra vår direktør her!
Du finner også våre personlige juleboktips her.

Vi vil gjerne ønske alle en riktig god jul
og et godt nytt år!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019