12.05.2016

Jubel over at Norge blir hovedland ved bokmessen i Frankfurt 2019

Det var stor stemning og høy jubel på Nationaltheatret i Oslo torsdag 12. mai 2016, da avtalen om Norge som hovedland ved bokmessen i Frankfurt 2019 ble undertegnet av bokmessens direktør Juergen Boos og NORLAs direktør Margit Walsø. Og også mediedekningen er mildt sagt overveldende!

Vi i NORLA ser nå med glede frem til å ta fatt på det spennende arbeidet frem mot bokmessen i 2019. Vårt mål er at Norge som hovedland i Frankfurt får vist seg frem som en litterær stormakt.

P1000939

Mer om satsningens brede støtte i Norge, målsetninger og hvordan prosjektet vil organiseres her.

Presse
NRKs Bok hadde én times direktesending fra seremonien, og dekket dermed også alle taler.
Se hele sendingen her (alternativt her).

NRK meldte også om saken i Dagsrevyen og Kulturhuset.
Les også NRKs omtale på nett.

Saken er selvfølgelig omtalt i nettavisen Bok365.no, som også laget en sak på den positive mottagelsen nyheten har fått.

Se oppslaget i Dagbladet.
Dagbladets leder 14. mai ble også viet den gode nyheten, og kan leses i vedlegget under.

Klassekampens omtale er ikke tilgjengelig på nett enda, men kan leses i vedlegget under.

NTBs store oppslag kan leses i vedlegget under og dette er naturlig nok sitert i mange andre medier.

“Bok-jubel for Norge” slår Dagsavisen fast. Se omtalen i vedlegget nederst.

Også den tyske ambassaden i Oslo deler den gode nyheten.

Tyske Börsenblatt var først ute med nyheten i utenlandske medier.

Nyheten er også omtalt av bl.a. The Bookseller.

I Forfatterforeningens omtale av nyheten uttrykkes det både stor begeistring og forventning fra foreningens leder, Sigmund Løvåsen, og fra forfatterhold ved Erik Fosnes Hansen. Også bokhandlerforeningens leder Trine Stensen, NORLAs Margit Walsø og Kristenn Einarson i Den norske Forleggerforening er intervjuet.

Den norske Forleggerforenings omtale siterer administrerende direktør Kristenn Einarsson: “Dette er en god mulighet til langsiktig satsning. Dette handler ikke bare om en uke under bokmessen i oktober 2019, vi planlegger for 2017-2021. Gjesteland i Frankfurt 2019 blir et viktig tema på Bokdagen torsdag 2.juni og på styrets strategiske samling i høst. Forleggerforeningen har allerede besluttet å bevilge en stor sum til arbeidet.”

På lederplass i tidsskriftet Prosa i juni oppfordres det til å se satsningen som en særlig mulighet for å styrke utenlandssalget av norsk sakprosa.

Taler og pressemeldinger
Statssekretær Tone Skogen fra Utenriksdepartementet sa i sin tale følgende:
“Når regjeringen har satset på norsk litteraturs store drøm – Frankfurt 2019 – er det også ut fra den oppfatning at kulturen er en del av politikken – og at kultur også er diplomati. Kunst og kultur er en del av den globale frie ideflyten, den som danner grunnlaget for demokratiet, – hvor ytringsfrihet er en av bærebjelkene.”
Les hele talen her.

I en felles pressemelding fra Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet uttaler utenriksminister Børge Brende: “Kunst og kultur er en sentral del av den globale utvekslingen av ideer og synspunkter. Her er det viktig at Norge deltar med våre stemmer. Dette er en prioritet for regjeringen, og Norge deltar derfor som hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.”

I samme pressemelding siteres kulturminister Linda Hofstad Helleland slik: “Med navn som Åsne Seierstad, Linn Ullmann, Per Petterson, Jo Nesbø og Karl Ove Knausgård, er norsk samtidslitteratur i verdensklasse. Med denne bokmessesatsingen kan det bli lagt til rette for at nye, lovende forfattere når et større publikum og at flere norsk forfattere får litteraturen sin ut i verden.”

Næringsminster Monica Mærland uttaler: “Det er viktig for næringslivet at norsk kultur er synlig i våre største markeder. Her er det samarbeidsmuligheter – og her blir Norge også mer kjent for sin kreativitet og skaperkraft. Det er dette bildet vi også ønsker oss for næringslivet der ute. – Vi håper Frankfurt-satsingen gir mange gode samarbeidsmuligheter mellom kultur, kulturnæring og næringslivet for øvrig.”

På bokbransjens årlige dag, Bokdagen, 2. juni 2016 var Norge som hovedland i Frankfurt 2019 et av hovedtemaene.
Les mer om dette på bok365.no.

Se bilder fra signeringsseremonien på Nationaltheatret 12. mai 2016 her.

Historikk
Se presseoppslag fra de siste årenes vei frem mot norsk søknad og til slutt inngåelse av avtalen med bokmessen i Frankfurt her.