18.03.2024

Birger Emanuelsen - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Birger Emanuelsen. Han har skrevet Før de forsvinner – et forsøk på å forstå hva barn er, som er en av NORLAs fokustitler våren 2024.

Birgeremanuelsen18
Birger Emanuelsen. Foto: Fartein Rudjord/NORLA

Hva handler boken din om?    

Før de forsvinner handler om ett grunnleggende spørsmål: Hva er et barn? Jeg hadde vært far ganske lenge før det gikk opp for meg at jeg ikke hadde noe godt svar. Da jeg leste historiske, vitenskapelige og litterære fremstillinger av barn og barndom, forstod jeg at jeg ikke var alene om det.

Boken er delt inn i fire hoveddeler. Den første handler om barnets historie. Hvordan de menneskene som kom før oss, så på og behandlet barn; hvordan de kunne utvise en råhet som kjennes fremmed, men også hvordan barna fylte dem med de mest gjenkjennelige følelsene. I del to ser jeg på måten vi forstår barns verdi på. Enten vi snakker om barns kulturelle eller økonomiske verdi, om de er verdt noe her og nå, eller som investeringer i en felles framtid. I del tre undersøker jeg hvordan vi gjennom oppdragelsen har forsøkt å skape de barna vi ønsker oss eller trenger, gjennom ulike varianter av makt og kontroll. Til skriver jeg om barndommens rike, hvorfor jeg tror vi må strekke oss for å verne om barns frihet, og hvordan jeg selv stadig feiler i forsøket på å gjøre nettopp det.

h3. Hva inspirerte deg til å skrive denne boken?

Rett og slett at en slik bok ikke fantes fra før. Jeg ville utvide forståelsen av forholdet mellom foreldre og barn, og kanskje finne nye måter å forbedre det på, som kan være nyttige for flere enn meg selv. Boken er et resultat av at jeg ville følge min egen nysgjerrighet, og jeg ønsket å dele erfaringer og perspektiver så åpent, ærlig og konkret jeg bare klarer. På veien støtter jeg meg på andres innsikter og egne erfaringer, på 4000 år gamle tekster og på nyere forskning.  

Målet mitt er også todelt. På den ene siden håper jeg at denne boken kan være et bidrag til en rikere samtale om hva barn er. Forhåpentligvis også til en større forståelse av deres egenart og verdighet. På den andre siden er målet med boken ganske enkelt, og helt klart personlig. Jeg ønsker simpelthen å bli bedre kjent med mine egne tre barn, før de forsvinner.

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle vårens fokustitler fra NORLA her