08.06.2018

Disse bedriftene skal sette norsk litteratur på verdenskartet gjennom Litteratur ut i verden-programmet

Syv norske bedrifter har blitt valgt ut til å delta i eksportprogrammet Litteratur ut i verden.   

Luv foto halldor
Foto: Halldor Gudmundsson.

5 millioner kroner skal bidra til at norske litterære agenter får større fotfeste i det internasjonale markedet. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og NORLA (Norwegian Literature Abroad).  

- Norsk litteratur er inne i en gullalder. Regjeringen vil bidra til at norske agenter i større grad kan utnytte det markedsmessige potensialet som den økte internasjonale etterspørselen representerer. Dette programmet skal bidra til at norsk litteratur når ut i verden, og samtidig sørge for at det bygges kompetanse og inntekter, som kommer den norske bransjen og morgendagens litterære talenter til gode, sier kulturminister Trine Skei Grande.  
 
Eksportprogrammet har oppstart i slutten av juni, og skal gi de utvalgte bedriftene kapital og kompetanse til å gjennomføre oppdrag internasjonalt. Formålet er å styrke og videreutvikle både bedriftene og bransjen.  

- Dette oppdraget gir Innovasjon Norge muligheten for å arbeide tett med utvalgte bedrifter med målrettet eksportstrategi. Vi har god erfaring fra programmene Spill ut i verden og Arkitektur ut i verden og gleder oss veldig til å bidra med konkrete resultater på vegne av norske litterære agenter, sier Margit Klingen Daams, leder for kreativ næring i Innovasjon Norge. 
 
En arena for salg av norsk litteratur 

- De senere årene har det skjedd mye innen internasjonalt rettighetssalg, og agentvirksomheten har endret karakter fra rent salg av bokrettigheter til også å omfatte sekundære rettigheter som film, TV og teater. Vi gleder oss over muligheten LUV-programmet gir til å styrke de norske agentenes innsats og kompetanse i tiden framover, sier Janicken von der Fehr, prosjektleder for Litteratur ut i verden i NORLA

I forbindelse med at Norge er gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019 har de norske forlagsagenturene forsterket sin innsats og det er etablert flere nye agenturer.  

- Målet er å sørge for at Frankfurt 2019 ikke bare blir et utstillingsvindu der internasjonale agenter plukker opp de norske litterære talentene, men at norske agenturer kan representere norske forfattere internasjonalt og bruke bokmessen som en strategisk arena for å selge norsk litteratur, sier Daams.
  
7 litteraturbedrifter med i programmet 

Det var 12 litterære agenturer som søkte om å delta i programmet, som ble lyst ut som en åpen konkurranse 23. mars 2018.  

De utvalgte bedriftene er: 
Cappelen Damm Agency
Immaterial Agents
Magikon
Northern Stories
Oslo Literary Agency
Stilton Literary Agency
Winje Agency
 
For mer informasjon kontakt:
Margit Klingen Daams | 909 37 763

Se utfyllende informasjon om programmet her.