07.12.2023

Regjeringa heidrar Jon Fosse

I samband med at Jon Fosse vert tildelt nobelprisen i litteratur for 2023 vil regjeringa leggja til rette for eit nytt, årvisst tiltak som heidrar forfattaren – ei årleg Fosse-førelesing med tilhøyrande arrangement i regi av Nasjonalbiblioteket, der det òg vert tildelt eit Fosse-stipend. Regjeringa vil på denne måten medverka til å markera kor viktig forfattarskapen til Fosse er for Noreg og internasjonalt.

Fosse, jon photo agnete brun 1m8a5119
Jon Fosse. Foto: Agnete Brun

- Det er aller fyrste gongen ein forfattar som skriv på nynorsk, vert æra på denne måten, og det er heile 95 år sidan førre gongen ein norsk forfattar vart tildelt nobelprisen i litteratur. Dette er ei historisk hending, og Fosse vil for alltid verta skriven inn i litteratursoga både i og utanfor Noreg. Regjeringa vil heidra den eineståande internasjonale posisjonen Jon Fosse har oppnådd, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Den årlege førelesinga skal haldast av ein internasjonalt kjend forfattar, dramatikar, litteraturforskar e.l. som vert invitert av Nasjonalbiblioteket i samråd med Jon Fosse. Under dette arrangementet vel det òg verta delt ut eit stipend for opphald i Noreg for ein omsetjar som arbeider med å setja om norsk litteratur til andre språk. Mottakaren av stipendet vert vald ut av NORLA (Norwegian Literature Abroad) i samråd med Nasjonalbiblioteket.

Jon Fosse er gjord kjent med dette og har gjeve denne kommentaren:

- Eg er svært takksam for at regjeringa vil etablera eit årleg Fosse-føredrag og også etablera eit nytt stipend for omsetjarar av norsk litteratur i samband med at eg blir tildelt nobelprisen i litteratur. At dette blir kunngjort midt i nobelveka, gjer sjølvsagt denne endå viktigare både for meg og for norsk litteratur.

Nasjonalbiblioteket har det praktiske ansvaret for arrangementet.

– Fosse-føredraget skal bringa litt av verda til Noreg, og Fosse-stipendet skal bringa litt av Noreg ut i verda, seier Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i ein kommentar.

– Fosse bur rett nok i Grotten i Slottsparken, men han har ein heim her på Solli plass òg, held Sira Myhre fram. – Under oss, her i dette bygget, ligg alt han har skrive og publisert både i Noreg og i verda. Her er alt som har stått i aviser og tidsskrift, og her er Fosse-arkivet. Fosse-føredraget blir, når det haldast her på Nasjonalbiblioteket, halde på toppen av heile den norske litterære arven, med manuskripta til Ibsen, Undset og Bjørnson – og Fosse – i botn.

– Fosse-føredraget og utdelinga av Fosse-stipendet blir ei årleg markering av litteraturen og dramatikken si betyding, det skal bli den dagen me set tenkinga og det intellektuelle i senteret for den offentlege samtala, seier Sira Myhre til slutt.

Aslak sira myhre og lubna jaffery på nasjonalbiblioteket ved privatarkivmateriale frå jon fosse foto gorm k. gaare nasjonalbiblioteket
Aslak Sira Myhre og Lubna Jaffery på Nasjonalbiblioteket ved privatarkivmateriale fra Jon Fosse. Foto: Gorm K. Gaare / Nasjonalbiblioteket.

NORLA vel ut mottakaren av Fosse-stipendet

- Norsk litteratur har lenge vore inne i ein gullalder, og den internasjonale etterspørselen aukar stadig. Norske målformer er små i internasjonal målestokk, men litteraturen når heile verda. Det er vel fortent at ein forfattar som skriv på nynorsk no blir heidra med Nobels litteraturpris, seier Margit Walsø, direktør i NORLA.

Jon Fosses verk er blitt tilgjengeleg for lesarar og teaterpublikum over heile verda, takka vere om lag femti ulike omsetjarar. Ei nyleg oppteljing viser at verka hans er omsett til 44 språk og fleire vil kome.

Denne utbreiinga har vi altså framfor alt omsetjarane å takke for. Som forfattaren José Saramago ein gong sa: «Forfattarane skaper nasjonallitteratur med språket sitt, men verdslitteraturen er det omsetjarane som skaper».
Eller som leiar i Norsk Oversetterforening, Hilde Lyng, nyleg skreiv i eit innlegg i Aftenposten: “Uten oversetterne ville Fosse vært en utkantforfatter, som bare ble lest av spesielt interesserte skandinaver og italienske studenter med svartmetallfascinasjon”.

Vi i NORLA er stolte over at Jon Fosse – og nynorsken – får Nobelprisen i litteratur.
Vi sett stor pris på at Regjeringa i høve av Nobelprisen verdset det viktige, vanskelege og uvurderlege arbeidet som omsetjarane gjer, som kvar dag bryner seg på å formidle norsk litteratur til lesarar rundt om i verda.

NORLA ser med glede fram til å bidra til utdelinga av det nye Fosse-stipendet, for kvart år å heidre enda ein dyktig og hardtarbeidande omsetjar. Det er mange kandidatar å velje mellom!

Norla press photo margit walsø photo fartein rudjord 14
Margit Walsø, direktør i NORLA. Foto: Fartein Rudjord

Les meir om Jon Fosse

NORLA har samla alt Fosse-stoff her