18.03.2024

Eskil Skjeldal - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Eskil Skjeldal. Han har skrevet Mysteriet i trua – Ein samtale mellom Jon Fosse og Eskil Skjeldal, som er en av NORLAs fokustitler våren 2024.

Eskil skjeldal foto synnøve skree skjeldal
Eskil Skjeldal. Foto: Synnøve Skree Skjeldal

Hva handler boken om?

Mysteriet i trua er en samtale mellom Nobelprisvinneren i litteratur (2023), Jon Fosse, og Eskil Skjeldal (forfatter, Ph.d. i moralfilosofi og teolog). I denne samtalen kommer leseren tett på Jon Fosse, han åpner opp om skriving som bønn, om tidlige erfaringer med kirke og bedehus, og om hans vei til en katolsk forståelse av Gud og mennesket. Han snakker om egne åndelige og mystiske opplevelser, om alkoholisme og sykdom og om hvordan han får friheten til å være en kunstner til å henge sammen med det mange anser for å være en ufrihet når man hører til Den katolske kirken, med alle sine dogmer og meninger. Fosse ser sin egen kunst i sammenheng med sin trosforståelse, og anser ikke at hans vending mot Den katolske kirken er en begrensning av hans kunstneriske frihet, snarere tvert imot.

Hvem er denne boken for?

Dette er boken for den som vil komme Jon Fosse som kunstner og forfatter nærmere, for selv om dette slett ikke er en biografi, kommer leseren tett på avgjørende hendelser, intellektuelle refleksjoner og tanker som Fosse ellers er tilbakeholden med å dele. Om du liker Jon Fosses tekster, det være seg essay, dramatikk, dikt eller romaner, vil du ha stor glede av å stifte nærmere bekjentskap med mennesket bak forfatterskapet som fikk Nobelprisen i 2023.

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle vårens fokustitler fra NORLA her