18.03.2024

Geir Selbæk - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Geir Selbæk. Han har skrevet Demens – forebygge forhindre bremse, som er en av NORLAs fokustitler våren 2024.

Geir selbaek cover c svein brimi (1) (1)
Geir Selbæk. Foto: Svein Brimi

Jeg ville skrive en bok som gjorde et vanskelig tema tilgjengelig for alle. Demens påvirker stadig flere av oss, og økningen i forekomst er en av de største utfordringen for helse og samfunn over hele verden.

Forebygging er den sikreste veien til færre tilfeller av demens i fremtiden. Myndighetene bærer størstedelen av ansvaret, men jeg ønsker også å motivere og styrke hver enkelt av oss til å gjøre gode valg for å redusere sjansen for å få demens.

Bokas første del beskriver hvordan demens kan oppleves og hvordan det oppstår, diagnostiseres og behandles. Den andre delen, hoveddelen, gir oppdatert kunnskap om påvirkbare risikofaktorer og hvordan risikoen reduseres. Bokas siste del beskriver hvordan fortellingen om gode livsstilsvalg også kan skape bekymring, depresjon og skamfølelse, og hvordan budskapet om risikoreduksjon må formidles uten å skape psykisk uhelse. Jeg tror boka er en god blanding av pekefinger og oppmuntring, og jeg avslutter med min egen tilnærming til å balansere livsstilsvalg for god helse en gang i fremtiden med god livskvalitet i dag og i morgen.

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle vårens fokustitler fra NORLA her