16.10.2019

Klaus Anders - Månedens oversetter i oktober

Månedens oversetter i oktober er tyske Klaus Anders. Han både skriver og oversetter poesi, og hans første oversettelse var dikt av Olav H. Hauge. Denne måneden er Norge gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt og her er nettopp Hauge og hans «Det er den draumen» sentralt: Mottoet for gjestelandssatsningen er «The Dream we Carry» – som på tysk er blitt «Der Traum in uns». Her blir vi litt bedre kjent med både oversetteren og Hauge.

Klaus anders, fotograf frank wierke
Klaus Anders. Foto: Frank Wierke

Hvordan endte du opp som oversetter av norsk litteratur?
Etter mine første steg sendte jeg et dikt av Olav Nygard som jeg hadde oversatt til Asbjørn Aarnes i Oslo. Han ringte meg og sa: “Du må oversette mer”.

Hauge, olav h ca1940 oslo museum, byhistorisk samling. fotograf ukjent. creative commons 3.0 lisens
Olav H. Hauge, ca 1940. Foto: Oslo Museum, Byhistorisk samling

Jeg møtte Olav H. Hauge tilfeldigvis på internettet. Der fant jeg en foto av ham og et par dikt på nynorsk og engelsk. Jeg ble fascinert med det samme og ønsket at jeg kunne lese dikt i originalmålet. Så begynte jeg å lære meg norsk, både bokmål og nynorsk.

«Det er den draumen» er Norges nasjonaldikt, kan man nesten si. Gjør det det skumlere å ta fatt på en oversettelse?
Skumlere? Nei.

Har du møtt Hauge noen gang?
Han var allerede i himmelen da jeg traff på hans poesi.

Hvilken bok oversetter du akkurat nå?
Ingen. Jeg tar en pause.

Du er selv utdannet gartner og skriver egne dikt. Olav H. Hauge var eplebonde. Har dette slektskapet i bakgrunn vært viktig i arbeidet med oversettelsene?
Ja. Når Hauge f.eks. skriver i dagboken om planter og arbeid med planter. Jeg må ikke da etterforske, jeg vet av tidligere erfaring og kunnskap hva det dreier seg om.

Har du et oversetterforbilde – i så fall hvem og hvorfor?
Et forbilde for meg er Johannes Gjerdåker. Han er en fremragende gjendikter.
En god oversettelse gjengir et kunstverk i et annet språk på en perfekt “håndverksmessig” måte. En fremragende oversettelse er et kunstverk av egen rang. Den er – som kunstverk – minst like godt som originalen.

Det er mye mer tidkrevende å oversette lyrikk enn prosa – hvor mye tid bruker du på å oversette et dikt av Hauge, for eksempel?
Det er ganske forskjellig. Enkle, korte dikt med fast metrum og rim er de mest vanskelige.
Å oversette slike dikt krever mye tid og faktisk er man aldri fornøyd etterpå.

Hva er det beste med å være oversetter?
Når du avslutter en oversettelse og sier: “Det var det”.

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje —
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at berget skal opna seg,
at kjeldor skal springa —
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Das ist der Traum

Das ist der Traum, den wir tragen,
daß etwas Wunderbares geschieht,
geschehen muß –
daß die Zeit sich öffnet,
daß das Herz sich öffnet,
daß Türen sich öffnen,
daß der Berg sich öffnet,
daß Quellen springen –
daß der Traum sich öffnet,
daß wir in einer Morgenstunde gleiten
in eine Bucht, um die wir nicht wußten.

(Olav H. Hauge "Det er den draumen“ fra Dropar i austavind, Noregs boklag 1966, oversatt til tysk av Klaus Anders).

Les mer

Les mer om Klaus her (på tysk)

Se hans oversettelser i Nasjonalbibliotekets database, Oria, her

Les mer om Olav H. Hauge her

Les flere intervjuer i NORLAs serie
Oversetterne er de viktigste aktørene vi har for å få norsk litteratur ut i verden. Deres arbeid er av helt avgjørende betydning, og for å kaste lys over dette arbeidet, startet vi i 2015 intervjuserien «Månedens oversetter».
Du finner alle intervjuene samlet her