18.03.2024

Kristin Gjesdal - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Kristin Gjesdal. Hun har skrevet Opprørerne. Kvinner som endret filosofien, som er en av NORLAs fokustitler våren 2024.

Gjesdal, kristin photo lina hindrum
Kristin Gjesdal. Foto: Lina Hindrum

Hva handler boken din om?

Opprørerne. Kvinner som endret filosofien er historien om et knippe helt avgjørende, men likevel oversette kvinner i filosofien. Jeg tar for meg elleve tenkere i tradisjonen fra Germaine de Staël i revolusjonens paris, via Rosa Luxemburg under de store politiske debattene i forkant av første verdenskrig, og frem til Angela Davis og borgerrettighetsbevegelsen i USA.
Jeg er interessert i hvordan hver og en av de elleve kvinnene – med mot så vel som frekkhet – utfordrer vår tradisjonelle forståelse av filosofien.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boken?

Det er lett å svare på – men som et hvem-spørsmål: studentene mine!
Jeg underviser europeisk filosofi ved Temple University i Philadelphia. I standardkurset om tradisjonen fra opplysningen til vår egen tid tar jeg for meg store navn som Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx og Nietzsche. Dette er store filosofer – og det er en rekke av kun menn. Hvor i all verden er kvinnene blitt av? Det gikk med ett opp for meg at jeg kunne prøve å lage et kurs basert på arbeidene til kvinner i filosofien. Jeg kalte dette kurset “Opprørerne.” Siden den gang har jeg ikke sett meg tilbake: Dette er et kurs jeg underviser nesten hvert eneste semester og nok vil fortsette å undervise i årene som kommer.

Hvem er denne boken for?

For alle og enhver! Den er skrevet for et bredt publikum med interesse for filosofi og politisk tenkning: gammel som ung, akademisk orientert eller bare nysgjerrig på hva filosofi er.

Hva skiller boken din fra andre bøker i samme sjanger/tematikk?

Jeg er ikke sikker på at det finnes andre bøker av denne typen ennå. Det finnes en og annen biografi om kvinnene i denne delen av filosofihistorien. Det finnes også noen få monografier om enkeltfilosofer. Og så finnes det en voksende forskningslitteratur om kvinner i den moderne filosofien. Men noen bredspektret studie av denne typen har jeg ikke støtt på. Det var nettopp derfor jeg gjerne ville skrive denne boken.

Dette gjør boken spesiell hva innhold angår. Men så er det spørsmålet om form.

Ettersom boken i så stor grad var inspirert av studentenes entusiasme over denne filosofien, tenkte jeg at jeg like gjerne kunne åpne døren til klasserommet. Opprørerne følger et semester med filosofiundervisning og fortellingen beveger seg inn og ut av klasserommet. Boken introduserer filosofene og deres arbeid, min glede ved å undervise dette materialet og studentenes reaksjoner, spørsmål og tanker i det de presenteres for tenkere som knapt har vært undervist i standard filosofikurs før nå.

Jeg håper at både generelle lesere og lesere med spesiell interesse for filosofi vil få lyst til å vende tilbake til arbeidene til disse kvinnene i filosofien og dermed se hvor mye den moderne filosofien faktisk kan tilby!

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle vårens fokustitler fra NORLA her