28.10.2015

Kulturminister Widvey besøkte bokmessen i Frankfurt - Norge et skritt nærmere hovedlandsstatus i 2019

Norges kulturminister Thorhild Widvey besøkte årets bokmesse i Frankfurt og fikk oppleve aktivitetsnivået ved verdens viktigste internasjonale litteraturarena. Hun møtte messens ledelse, representanter fra ulike gjesteland og ikke minst norske forlag og agenter. Widvey uttrykte at hun var imponert over måten vi viser fram norsk litteratur på, og satte spesielt stor pris på å se at det jobbes så godt med barne- og ungdomslitteraturen.

I over et år har NORLA arbeidet for at Norge skal søke om å bli hovedland ved bokmessen i 2019. Regjeringen ser satsningen som et middel til å øke norsk kultureksport og vil be Stortinget om tilsagn på inntil 25 millioner. Det er fortsatt et stykke unna det NORLA la til grunn i søknaden på 33 millioner fra regjeringens side. Totalbudsjettet er på 55 mill.

Norway photoclausseltzer frankfurterbuchmesse fina1

Kulturministerens besøk på bokmessen var en følge av regjeringens beslutning om å støtte initiativet fra bokbransjen. Widvey fikk erfare at status som hovedland ved bokmessen gir store muligheter til større gjennomslag for litteraturen, men også god profilering av andre kulturuttrykk og andre aspekter ved landet.

NORLAs direktør Margit Walsø sier at årets bokmesse var særdeles vellykket sett med norske øyne. Hun viser også til at messen i etterkant meldte om økning i besøkstallene og en særlig økning i interessen for skandinavisk litteratur (les mer her).

Les mer om saken og se alle presseoppslagene samlet her.

(Fra v: NORLAs direktør Margit Walsø, Norges ambassadør i Tyskland Elisabeth Walaas, direktør for bokmessen i Frankfurt Juergen Boos, kulturminister Thorhild Widvey. Fotograf Claus Seltzer, Frankfurter Buchmesse).