06.03.2023

Lars Ramslie - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Lars Ramslie. Han har skrevet romanen Fjellet, geværet, vannet, som er en av NORLAs fokustitler våren 2023.

Her kan du lese vårt intervju med Lars.

Lars ramslie an 18
Lars Ramslie. Foto: Adrian Nielsen/NORLA

Hva handler boka di om?

Denne romanen tar for seg én dag sommeren 1983: En gutt på ni, Lars, har blitt med faren sin hjem på ferie til det som har vært familiens gård helt siden første bosetning på sekstenhundretallet. Farfaren har nylig gått bort, og faren har mistet odelen. Denne dagen vekker faren sønnen tidlig om morgenen: Uten forklaring, uten å ta med seg noe – annet enn våpen; faren hagla, sønnen luftgeværet – ber faren sønnen om å følge ham opp fjellsida bak villaen. Men faren er så sterk, går så raskt, sønnen så liten, så puslete.

Underveis, i det som blir en slags prøve, et ritual alle familiens sønner over generasjoner skal ha gjennomført, blir vi kjent med de mulige årsakene til hvorfor faren mistet odelen. Og det er som om faren lever i en slags fornektelse, ikke klarer innse at den enorme eiendommen har gått tapt. At overgangsritet blir en slags forbereding på, og et håp om, at sønnen en dag skal overta likevel. At han skal vise seg verdig, lære å overleve i fjellet, uten mat, uten redskaper.

Men det er også et portrett av nærheten de deler, en form for omsorg, en form for kjærlighet. En vilje til godt fra et menneske som har begynt å forvitre innenfra, miste seg selv.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boka?

Min far døde ung. Jeg var godt i gang med en annen roman, men den dagen jeg gikk forbi ham i alder bestemte jeg meg plutselig for å skrive en roman til ham. Én roman, skrevet på én dag om en, henholdsvis, god dag. Lite visste jeg da at prosessen skulle ta år. Resultatet ble fire dager, fire bøker. Som både er et fadermord og en liten apologi. Gamlekjæresten min ga meg dessuten en tekst av Alejandro Jodorowsky om nødvendigheten av fadermordet, som en alkymisk prosess. Apologien ligger også i det politiske: Norge har en forferdelig historie å vise til på rusfeltet og med en av de høyeste overdosestatistikkene i Europa. Jeg vil vise kompleksiteten i historien til et menneske bak den statistikken. Levere et argument for nytenkning og en sårt nødvendig reform. Utfordringen har vært å gjøre det partikulære allment.

Ramslie fjellet, geværet

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle høstens fokustitler fra NORLA her