20.09.2022

Morten A. Strøksnes - fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatteren Morten A. Strøksnes. Han har skrevet Lumholtz’ gjenferd, som er en av NORLAs fokustitler høsten 2022.

Her kan du lese vårt lille intervju med Morten.

Strøksnes, morten photo baard henriksen websider
Morten Strøksnes. Foto: Baard Henriksen

Hva handler boka di om?

Handlingen i Lumholtz’ gjenferd foregår på to plan. På det ene følger vi oppdageren, forfatteren, antropologen, samleren og fotografen Carl Lumholtz (1851-1922) gjennom livet, samtiden og verden. Han levde et eventyrlig liv, og ble overøst med æresbevisninger og ordner for sine ekspedisjoner og bøkene om dem. Få nordmenn har vært så berømte, også internasjonalt, for deretter å bli så til de grader glemt.

Bokas andre hovedspor er ikke historisk, men nåtidig. Jeg reiser i Lumholtz’ fotspor til alle steder han gjennomførte ekspedisjoner, det vil si Australia, Mexico, USA og det sentrale Borneo. Dette for å oppsøke «hans» urfolk, de han dømte til den sikre undergang og utslettelse i møte med sivilisasjonen (i bestemt form, entall). Således handler boka ikke bare om dem, den gang, men også om oss og vår tid.

Ekspedisjonene er bokas motor, og byr på mye naturlig dramatikk, men mange store temaer er vevd inn i stoffet: kolonialisme, post-kolonialisme, urfolk, globalisering, rasisme, vitenskap, ideologi, naturødeleggelser, artsmangfold, kulturelt mangfold, og så videre.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boka?

For snart tretti år siden kom jeg tilfeldigvis over en bok av Lumholtz. Å bli forfatter var ennå en ganske urealistisk drøm. Likevel, det slo meg, allerede da, at Lumholtz og hans liv utgjorde et umåtelig rikt materiale. Behandlet på den riktige måten kunne det fortelle mye om verden, slik den var og slik den ble. Stoffet begynte å arbeide i meg allerede da, som en energi, eller en knagg jeg hang ting på.
¨
Planen var aldri å lage noen tradisjonell biografi over en «stor, glemt, hvit mann» som vi på død og liv burde huske igjen. I boka er Lumholtz snarere en slags farkost gjennom historien. Han er en tvetydig figur, og delte noen av samtidens mørke ideer. Samtidig var han drevet av kunnskapstørst, begjæret etter å oppleve verden og av kjærlighet til naturen. Mye av hans motivasjon er også min, uten sammenligning for øvrig.

Som forventet har prosjektet krevd alt det jeg måtte ha av talenter som idéhistoriker, journalist, forfatter og menneske. Store mengder arkivmateriale, spredt rundt i verden, måtte identifiseres og granskes. I tillegg har jeg gjennomført reiser som er nesten like utfordrende i dag som de var på Lumholtz’ tid.

Omslag

Strøksnes lumholtz gjenferd 9788249525676

Les mer

Se engelsk presentasjon av boken her

Les mer om forfatteren her

Se alle høstens fokustitler fra NORLA her