12.05.2016

Norge er hovedland ved bokmessen i Frankfurt 2019

12. mai kl 14.00 i Nationaltheatrets foajé undertegnet NORLAs direktør Margit Walsø og Frankfurter Buchmesses direktør Juergen Boos avtalen om at Norge er hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

Margit walsø 2 cut
Photo: Eivind Røhne
Signering 1
Photo: Eivind Røhne

Se flere bilder fra signeringsseremonien her.

Se pressedekningen av saken her.

Bokmessen i Frankfurt og hovedlandsstatus
Bokmessen i Frankfurt er verdens største markedsplass innenfor litteratur og media og den arrangeres i oktober hvert år. Hit kommer over 10 000 journalister, 7000 forlag og 300 000 besøkende. Bokmessen kalles “The World Capital of Ideas”.

Hvert år løftes et land frem som hovedland. Nå er Norge valgt som hovedland i 2019 og vil dermed få presentere vårt lands litteratur og kultur, inkludert en egen paviljong på ca. 2000 kvadratmeter. Et omfattende kulturelt og litterært program vil begynne tre år i forveien og gradvis trappes opp.
I tillegg til litteratur, bøker og forfattere promoteres andre kunstformer gjennom et stort antall arrangementer og presseoppslag, og det finnes neppe noen annen arena i verden som gir så stor samlet oppmerksomhet på ett land.

Bred støtte til hovedlandssatsningen
En samlet norsk bokbransje ser Norges hovedlandstatus ved bokmessen i Frankfurt i 2019 som et viktig kulturelt initiativ og en god investering. Også i kultursektoren er satsningen møtt med entusiasme.
Stortingets og Regjeringens engasjement viser at den samlede norske investeringen er godt motivert.
Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet dekker hver sin tredjedel av et statlig tilskudd på 30 millioner. I tillegg kommer private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser. Flere private aktører fra næringslivet inviteres nå til å utnytte muligheten til profilering gjennom hovedlandssatsningen.
Tyskland er ikke bare et viktig marked for norsk kultur i utlandet, men landet er også Norges viktigste partner i Europa. Bokmessen i Frankfurt representerer dermed en unik mulighet for norsk næringslivs deltagelse.

Mål for den norske hovedlandssatsningen
Som hovedland i Frankfurt ønsker vi å vise bredden og mangfoldet i norsk litteratur og kultur. Hovedlandssatsningen har som mål å introdusere de nye stemmene i norsk litteratur, i tillegg til etablerte forfattere. Norge kan i dag skilte med en håndfull internasjonalt kjente forfattere, men gullalderen i norsk samtidslitteratur består av en hel generasjon. Disse forfatterne står nå klare til å presentere seg for verden.

NORLA vil, frem mot 2019, bygge videre på og utvikle sitt store nettverk i tysk og internasjonal bokbransje og blant tyske oversettere. Omfattende besøksprogram vil etableres for norske forfattere til Tyskland og for tyske forleggere, agenter og journalisters reiser til Norge.
NORLAs oversettelsesstøtte vil økes, og en strategi for PR og informasjon vil utvikles i samarbeid med et tysk informasjonsbyrå.
Hovedlandssatsningen vil presentere hele spekteret av norsk kunst og kultur i samarbeid med norske kulturinstitusjoner innenfor alle disipliner. NORLA vil i størst mulig grad utnytte bokmessens posisjon som et globalt møtested.

Prosjektets organisering
NORLA – eksportorganet for norsk litteratur – vil etablere en effektiv prosjektorganisasjon med solide samarbeidsrelasjoner til forlagsverden, forfatterorganisasjoner, litterære organisasjoner, eksportorganisasjoner for alle kunstfelt og kultur- og kunnskapsinstitusjoner.
En dialog med disse vil danne et godt grunnlag for valg av hovedkonsepter for det norske hovedlandsprosjektet.

Les mer om det norske arbeidet frem mot status som hovedland ved bokmessen i Frankfurt 2019 her.

Mer om hovedlandsstatus ved bokmessen her.

Og mer informasjon om bokmessen i Frankfurt her.

(Foto: Eivind Røhne)