07.05.2015

Norge vil søke om «litteraturens OL»

Hele den norske bokbransjen samler seg nå om en søknad om å bli hovedland under bokmessa i Frankfurt – verdens største bokmesse.

Også flere av Norges største forfattere støtter satsningen. Les “Forfattere for Frankfurts” åpne brev trykket i Dagsavisen i november her.

20150318 norla 182
Foto: Eivind Røhne

• 55 millioner kroner trengs for finansieringen, hvor norsk litteratur og kultur kan bli frontet i stor skala. Med NORLA i spissen har bransjen alt samlet 10, 5 millioner kroner, og det er realistisk å vente mer. – Vi ser en sterk interesse for norsk litteratur akkurat nå, sier Margit Walsø (bildet), NORLAs direktør, om initiativet.
• I dag kommer lederen av bokmessa i Frankfurt, Juergen Boos – en av bok-Europas mektigste menn – til Oslo for å møte NORLA, NFF og Fritt Ord og en rekke norske forlag og forfattere for å diskutere det norske initiativet.

– Bokmessen i Frankfurt er en litteraturens OL-arena, der et land hvert år pekes ut til hovedland. Knapt noen annen internasjonal kulturarena gir så stor samlet oppmerksomhet om ett enkelt land, sier Margit Walsø, direktør i NORLA – eksportorganet for norsk litteratur.
– Den voldsomme interessen rundt USA-lanseringene av bøkene til Karl Ove Knausgård, Per Petterson og Åsne Seierstad er lysende eksempler på norsk litteraturs gjennomslagskraft akkurat nå, sier hun.
Målet er å bli hovedland under Frankfurt-messa i 2019.

Da Finland var hovedland i 2014 betød det 7770 presseoppslag internasjonalt, 130 finske bøker ble solgt til tysk allerede før bokmessen hadde startet! Rettighetssalget økte med 60 prosent som følge av messen. New Zealand var hovedland i 2012 og ble nevnt i 9000 presseoppslag bare i Tyskland. Minst 200 rettighetssalg fra 2012-2013, herav 116 rettighetssalg til Tyskland, som vanligvis oversetter 10 bøker fra New Zealand i året. Turismen fra Tyskland økte med 14 prosent. Island i 2011 oppnådde lignende effekt: 220 titler oversatt og flere islandske forfattere lå på bestselgerlista i Tyskland etter hovedlandsatsingen.

– Dette er viktig fordi det er en enestående mulighet til å presentere norsk litteratur og norsk kultur i vid forstand på en verdensscene. Og det vil ha store positive ringvirkninger for norsk forfattere og norske forlag både årene i forkant og i mange år etter 2019. Nettopp av den grunn er NFF involvert, sier Trond Andreassen, generalsekretær i NFF og styreleder i NORLA. NFF stiller med 600.000 kroner til prosjektet, Fritt Ord bidrar med 1,5 millioner, gjennom Forleggerforeningen er det kanalisert seks millioner kroner, og også Den norske Forfatterforeningen og Norske barne- og ungdomsbokforfattere bidrar til gildet.

– I Frankfurt får vi en enestående sjanse til å vise frem både bredden og høyden i norsk litteratur: allerede etablerte forfatterskap og ikke minst nye, sterke stemmer innen alle sjangre. Dette er en unik mulighet til at enda flere norske forfattere skal nå ut til et internasjonalt publikum i årene som kommer. En satsing på denne internasjonale bransjearenaen kan gi norsk kultureksport et kraftig oppsving. Slike sjanser vokser ikke på trær, sier Walsø.

Presseomtale

Les omtale av saken i Aftenposten i mai her.

Og oppfølging i Klassekampen i juli her.

I september 2015 kom beskjeden om at Regjeringen vil be Stortinget om 25 millioner til Norge som hovedland under bokmessen i Frankfurt 2019.
Les mer i pressemelding fra Kulturdepartementet og se saken omtalt i Aftenposten.

I oktober 2015 deltok kulturminister Thorhild Widvey på bokmessen i Frankfurt.
Les mer om besøket her og se vår oppsummering i etterkant her.

Status for Norge som gjesteland i Frankfurt 2019 ble i forbindelse med kulturministerens besøk omtalt bl.a. i Dagbladet og i Dagsavisen.

Bok365.no rapporterte fra årets bokmesse i Frankfurt/om Frankfurt 2019.
Og de meldte i etterkant om økning i besøkstall for årets messe OG ikke minst økt interesse for skandinavisk litteratur. Les mer her.

I etterkant av bokmessen fulgte også Dagbladet opp kulturministerens besøk i Frankfurt.

I slutten av november skrev flere av Norges største forfattere et åpent brev i Dagsavisen. “Forfattere for Frankfurt” her.

I desember vedtok Stortinget å øke støtten til initiativet om at Norge blir gjesteland i Frankfurt til i alt 30 millioner. Les mer her.
Saken ble også omtalt i Aftenposten.

I 2014 var Finland hovedland ved bokmessen i Frankfurt. I Publishing Perspectives skriver NORLAs finske søskenorganisasjon FILIs om sine positive erfaringer med å være hovedland.

I mars 2015 inngikk NORLA en avtale med Talent Norge om et rekrutteringsprogram for norske forfattere som del av Norges satsning mot hovedlandsstatus ved bokmessen Frankfurt i 2019.
Les mer.

Mer om gjesteland ved bokmessen i Frankfurt her.

Se alle fakta om verdens største bokmesse (2014-tall) her.