15.06.2020

NORLA presenterer rapport om Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019

Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 er den største samlede utenrikskulturelle satsingen Norge har gjennomført. Ser man på hovedmålene som NORLA satte seg for satsingen, ble disse nådd. Målet var å fornye fotfestet til norsk litteratur i Tyskland, skape ny internasjonal interesse for norsk litteratur, vise Norge som en moderne kulturnasjon og revitalisere forholdet mellom Norge og Tyskland gjennom samarbeid om litterære og kulturelle prosjekter.

Rapportomslag uten ramme
Design: Helge Hjorth Bentsen, NODE Berlin Oslo

Bokmessen i Frankfurt er uten tvil verdens viktigste bokmesse for salg av rettigheter og for internasjonal utbredelse av litteratur i alle sjangre, og gjestelandsstatusen ble benyttet som en arena for å få frem et mangfold av stemmer fra Norge og satse på leseglede, og ikke minst som en talerstol for å fremme ytringsfrihet.

Rekord i utgivelser på tysk
510 norske titler kom ut på det tyske bokmarkedet i 2019, oversettelser fra norsk og bøker skrevet om Norge på tysk. Av det er 296 bøker fra Norge. 80 norske forfattere ble oversatt for første gang til tysk. Seks norske titler kom på bestselgerlister i Tyskland i løpet av 2019. Norge har hatt et strategisk samarbeid med tyske bokhandlere som er unikt i gjestelandssammenheng.

Stor medieoppmerksomhet i Tyskland
Norge som gjesteland utløste enorm medieinteresse i Tyskland, og forfattere fra Norge, litteratur, kultur og samfunn har fått omfattende dekning i tv-reportasjer, radio og trykte medier. I oktober 2019 ble temaer knyttet til Norge som gjesteland omtalt nær 15 000 ganger i tyske medier, som er rekord for et gjesteland. Den såkalte «Advertising-Value-Equivalency» er beregnet til rundt 800 millioner kroner.

Omfattende litteratur- og kulturprogram
løpet av 2019 presenterte rundt 200 forfattere bøkene sine i mer enn 100 byer og steder i Tyskland, Sveits og Østerrike. 100.000 besøkende kom til gjestelandspaviljongen under bokmessen, der 100 forfattere deltok i programmet.

Høydepunkt i samarbeidet med HKH Kronprinsesse Mette-Marit som ambassadør for norsk litteratur i gjestelandsåret var litteraturtoget i Tyskland der nitten forfattere deltok.

I løpet av året ble det arrangert flere hundre programposter hvor kunst og kultur fra Norge har inngått, utstillinger, konserter, gjestespill, turneer, filmvisninger, scenekunst, arkitektur, kunstnersamtaler og workshops.

Rapport
Prosjektets totale kostnader ble rundt 52 millioner kroner, som er i tråd med budsjett for gjestelandssatsingen. Rapporten dokumenterer og evaluerer NORLAs arbeid med prosjektet og resultater i forhold til målene for satsingen, vedtatt av styret i NORLA og nedfelt i statlige tilsagnsbrev. Kulturdepartementet er oppdragsgiver for en ordinær, ekstern evaluering av oppnådde resultater for alle samarbeidsparter i gjestelandssatsingen, som kommer i 2020.

Les rapporten i sin helhet her