22.04.2024

NORLAs tilbud til oversettere: Profil på Books from Norway

Visste du at alle som har oversatt minst to bøker direkte fra norsk eller samiske språk, kan søke om å bli oppført med oversetterprofil på portalen Books from Norway? Her finnes det nå over 300 norsk-oversettere til bortimot 50 språk!

Bfn m markering final

Nettsiden drives av NORLA og har veldig god internasjonal trafikk. Når vi får spørsmål om å anbefale oversettere av norsk litteratur, henviser vi alltid hit.
Oversetteren oppdaterer selv profilen sin og systemet er laget for å være enkelt å bruke. ​​​​​​​Så lenge du har listen over oversettelsene dine, et portrett og evt. en kort engelsk biografitekst kan du gå i gang!
Sjekk din egen profil her (du kan søke på navn eller sortere på språk)

* Du som allerede har profil:

Oppdater profilen din ved å logge deg inn her
Glemt passord? Da går du inn her

NB: Vi i NORLA hjalp til med å opprette en del profiler i forbindelse med lanseringen høsten 2017. Da ble ikke profilen koblet til e-postadressen (som er brukernavnet) til oversetteren. Denne koblingen får du ved å søke om ny oppføring med samme e-postadresse som er oppgitt i profilen.
Har du endret e-postadresse, tar du bare kontakt med Mette for oppdatering.

Det er nå to ulike måter å liste opp oversettelsene dine på: 

- Den opprinnelige måten som var en fritekstliste.
- Nå anbefaler vi imidlertid alle å bruke “TRANSLATED BOOKS (Alt. 2 for listing, this is recommended by NORLA)” – da får du en veldig ryddig og standardisert liste.
Det er også enkelt å legge inn informasjon dersom du har en medoversetter, og du kan lenke til forlagenes presentasjon av bøkene.
Se et eksempel på hvordan det blir seende ut her

NB: Systemet er laget slik bare én av listene kan vises i profilen. Du må altså legge alle titlene inn samme sted.

Det er også mulig å laste opp dokumenter i profilen, som CV eller liste over oversettelser du har gjort fra andre språk enn norsk.
Og/eller du kan lenke til en nettside: egen hjemmeside hvis du har, eller til din LinkedIn-profil eller verksliste hos oversetterforeningen din.

Delingstips

Vi har sett at flere oversettere legger en lenke i e-postsignaturen sin direkte til profilen på Books from Norway.

*Du som kvalifiserer til oppføring av profil er velkommen til å søke:

NB: Det er to ulike måter å liste opp oversettelsene dine på. Den opprinnelige måten var en fritekstliste. Nå anbefaler vi imidlertid alle å bruke “TRANSLATED BOOKS (Alt. 2 for listing, this is recommended by NORLA)” – da får du en veldig ryddig og standardisert liste.
Det er også enkelt å legge inn informasjon dersom du har en medoversetter, og du kan lenke til forlagenes presentasjon av bøkene.
Søk om oppføring med oversetterprofil her

Når du oppretter profilen trenger du et portrett, og gjerne en kort tekst om deg selv på engelsk.
Det er også mulig å laste opp dokumenter i profilen, som CV eller liste over oversettelser du har gjort fra andre språk enn norsk.
Og/eller du kan lenke til en nettside: egen hjemmeside hvis du har, eller til din LinkedIn-profil eller verksliste hos oversetterforeningen din.

Har du spørsmål underveis?

Kontakt Mette