07.03.2016

Hele 392 norske bøker ble utgitt i oversettelse i 2015

I løpet av 2015 mottok NORLA 392 norske bøker utgitt på til sammen 47 språk med oversettelsesstøtte fra NORLA (og innen Norden: fra Nordisk Ministerråd).

Tallet har aldri vært høyere, og slår alle tidligere års rekorder for utgivelser av norsk litteratur i utlandet.

Se flere detaljer om de 392 bøkene i oversikten under.

2015 flickr årsblanding2
Covers of Norwegian book in translation, received by NORLA in 2015

Av de totalt 392 utgivelsene var 307 skjønnlitterære og 85 faglitterære bøker.
Og 98 av titlene var bøker for barn og ungdom.

På våre Flickr-sider kan du se alle de fine omslagene til norske bøker utgitt med oversettelsesstøtte siden 2011.
Omslagene kan også sees pr. genre.

Nå er det også mulig å sortere omslag pr. språk ved å angi “tag” f. eks. English,
eller finne alle omslag pr. forfatter ved å søke etter “tag” f. eks. Skomsvold.