03.06.2019

Paviljongprogrammet på bokmessen i Frankfurt 2019 lansert

Programmet i paviljongen Norge skal ha på bokmessen i Frankfurt er klart. Over 70 programposter skal glede, engasjere og overraske publikum og bransjefolk i den norske paviljongen under bokmessen fra 16. til 20. oktober 2019.

Frankfurt banner pr  engelsk

– Med så mange forfattere fra Norge oversatt til tysk i 2019 har vi hatt en spennende og utfordrende jobb med å sette sammen et engasjerende litterært program. Nå gleder vi oss til å dele programmet, som vi tror vil fenge et svært interessert, tysk bokpublikum,
sier Margit Walsø, direktør for NORLA.

Prosjektet Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt 2019 innebærer et omfattende litteratur- og kulturprogram hele året. Høydepunktet finner sted i Frankfurt under bokmessen fra 16. til 20. oktober 2019. Der har Norge en paviljong med to scener
som fylles med litterære, politiske og kulturelle arrangementer med en lang rekke forfattere fra Norge.

Sterke stemmer, leseglede og mangfold. Norge skal fremme sterke og aktuelle stemmer og historier fra Norge, leseglede og ytringsfrihet i alle sjangre gjennom et vidt spekter av arrangementer hele året, også i paviljongen. Sentralt står temaer knyttet til
natur og miljø, det polare og nordområdene, samisk litteratur og kultur, og litteraturens forhold til viktige temaer som feminisme og likestilling, moderne familieliv, samt mangfold og identitet i et Europa i endring. Under messedagene vil det også være aktiviteter ved
bordene i paviljongen, andre steder på messeområdet samt i Frankfurt by som en del av BookFest og OpenBooks.

«Frihetens time». Ytringsfrihet er sentralt for bokmessen i Frankfurt og for Norge som gjesteland. I paviljongen skal vi hver dag kl. 13.00 ha programposter om ytringsfrihet under fanen «Frihetens time».

– En gang i året blir Frankfurt til verdenshovedstad for utveksling av ideer. Sammen med foregangsorganisasjoner som ICORN og forfattere har vi etterstrebet å lage et program
knyttet til utfordrende debatter og vanskelige spørsmål, sier Halldór Guðmundsson, prosjektleder for Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt 2019.

Kulturprogrammet Utstillinger, teateroppsetninger og konserter i Frankfurt by med kunstnere fra Norge er også en viktig del av gjestelandsprosjektet. Kulturprogrammet er
resultatet av et godt samarbeid med tyske kulturinstitusjoner. Programmet skal engasjere og vise det tyske publikum nye sider ved Norge og norsk og samisk kultur.
Programmet i paviljongen byr også på daglige kunstneriske bidrag. Kulturprogrammet presenteres 4. juni på Museum Angewandte Kunst i Frankfurt.

Paviljongprogrammet. Det viktigste kriteriet for forfatterdeltakelse i programmet i gjestelandspaviljongen at et tyskspråklig forlag gir ut en bok av forfatteren i 2019, med særlig vekt på høstens utgivelser. Her vil det være noen unntak, som at enkelte temaer
blir særlig belyst.

Norsk Litteraturfestival til Frankfurt. Programmet lørdag 19. oktober er programmert av Norsk Litteraturfestival. De tar med seg den intime festivalfølelsen fra Lillehammer til Norges paviljong.

- Vi er glade for å kunne bidra til Norges storsatsning i Frankfurt til høsten. Målet vårt er at tyske lesere skal få oppleve noe av den mest spennende norske litteraturen, satt inn i en internasjonal sammenheng, forteller festivalsjef Marit Borkenhagen.

Scene 2. Scene 2-programmet vil løpe parallelt med hovedsceneprogrammet. Her vil det være litterære samtaler og presentasjoner med flere forfattere, samt en rekke
programposter om det norske litterære systemet, lit teraturkritikk, klassikere, joik og poesi, prisutdelinger, lansering av bok om norsk-tyske filmrelasjoner, med mer.

Programposter i samarbeid med: Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, SÁLAS – Samisk Forlegger og Avisforening, Samisk
Forfatterforening, Norsk Forfattersentrum, Fritt Ord, Kulturrådet, Foreningen !les, Willy Brandt-stiftelsen, Goethe Institut, Ibsensenteret – Ibsen in Translation, ITB Buch Award, Thon Hotels, Oppland fylkeskommune, Oslo kommune, Munchmuseet, Nationaltheatret,
Litteraturhuset i Oslo, tyskspråklige forlag, Norsk litteraturfestival på Lillehammer, ICORN, IPA, Talent Norge, Bergen kommune m.fl.

Torsdag 17. oktober sender NRK fra paviljongens Scene 2 hele dagen.

Se oversikt over programmet på hovedscenen fra 16. til 20. oktober 2019 under.

Det tas forbehold om endringer.

Følg gjerne med på nettsiden til prosjektet norwegen2019.com for oppdateringer, artikler og arrangementer.

Følg oss også gjerne i sosiale medier:
Prosjektets Facebook (på tysk)
NORLAs Facebook
NORLAs Instagram

Hashtaggen til prosjektet: #norwegen2019 og #thedreamwecarry