25.01.2015

Prøveordninger for produksjonsstøtte forlenges ut 2015

NORLA innførte i 2012 en prøveordning med produksjonsstøtte for illustrerte billedbøker for barn. Denne forlenges ut 2015. Før ordningen ble innført bevilget NORLA oversettelsesstøtte til henholdsvis 6 billedebøker for barn i 2010 og 11 billedbøker i 2011. Etter at prøveordning med produksjonstøtte ble innført er det bevilget produksjonsstøtte – i tillegg til oversettelsesstøtte – til 15 billedbøker i 2012, 20 bøker i 2013 og 17 bøker så langt i 2014 (mens det gjenstår behandling av en søknadsrunde).
Dette viser en kraftig økt interesse for å utgi stadig flere norske billedbøker for barn i utlandet. NORLA forlenger nå prøveordningen ut 2015.

Fra og med januar 2014 ble det opprettet en tilsvarende prøveordning for produksjonsstøtte for enkelte typer sakprosa. Også denne ordningen forlenges nå ut 2015.

Book wormhole 3
Photo: Matej Kren's sculpture Idiom

Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, kan søke om produksjonsstøtte til utgivelse av billedbøker for barn eller norsk sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen. Det forutsettes også at forlaget samtidig søker oversettelsesstøtte fra NORLA.

Les mer om oversettelsesstøtten her

NORLA har begrensede midler til rådighet:
For billedbøker for barn er det mulig å søke om støtte opp til 1000 Euro.
For illustrert sakprosa er det mulig å søke om støtte opp til 2000 EURO / 2750 USD.

Søknadsfristene for produksjonsstøtte er de samme som for oversettelsesstøtte:
For skjønnlitteratur: 1.4., 1.6. og 15.11.
For sakprosa: 1.2., 1.6. og 1.10.

Se all informasjon om NORLAs to prøveordninger for produksjonsstøtte, og finn søknadsskjema, som finnes her.

Ved spørsmål om produksjonsstøtten for billedbøker for barn, kontakt seniorrådgiver Dina Roll-Hansen.

Ved spørsmål om produksjonsstøtten for sakprosa, kontakt seniorrådgiver Per Øystein Roland.