19.08.2022

Reisestipend til Bokmässan i Gøteborg

Bokmässan Göteborg går i år av stabelen 22.–25. september. NORLA utlyser seks reisestipender á NOK 2.600 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Søknadsfrist: Torsdag 25. august 2022, kl. 12 (CEST)

My project 1 (2)

Stipendsummen er ment å dekke utgiften til et 4-dagers seminarkort, som gir fri adgang til alle seminarer under messen.
Den enkelte søker må selv dekke øvrige utgifter til reise og opphold.

Merk at ordningen kun gjelder dem som oversetter direkte fra norsk.

Les mer