06.03.2023

Siri Helle - Fokustittelforfattar

Vi har gleda av å presentere forfattaren Siri Helle. Ho har skrive Trollefossveien 23. Tilbake til heimbygda, som er ein av NORLAs fokustitlar våren 2023.

Her kan du lese intervjuet vårt med Siri.

Helle siri david zadig samlaget png
Siri Helle. Foto: David Zadig

Kva handlar boka di om?

Er det mogleg å gå frå å vere ei sjel og ei skjorte og alltid på vegen, til bufast – ennotil i den vesle bygda der ein vokste opp? Kva sjansar opnar seg når ein lukkar alle moglegheitsdørar i verda bortsett frå denne eine?

Dette er utgangspunktet for handlinga i Trollefossvegen 23 – boka som skildrar det året eg gjer nettopp det: skriv under mi fyrste bustadkontrakt, flyttar inn, og heim, i eit raudt hus som kanskje er frå 1700-talet , definitivt har stort uthus med moglegheitar, og stor hage. Saman med kjæraste Asle pussar eg opp, grev ned settepoteter, jaktar, fortvilar, fiskar, kranglar og får to- og firbeinte vener. Heimen vår veks fram kring oss og i oss, og eg oppdagar dei små gledene. Kvardagene.

Dette er ikkje ei bok om dei store farane eller prisvinnande nyskapingane. Tvert om er det ei bok om noko dei fleste av oss gjer minst ein gong i løpet av eit liv. Ei bok om noko så vanleg at vi kanskje tek det for gitt. Det bør vi ikkje. For få ting er finare enn ein heim ein har skapt sjølv.

Kva inspirerte deg til å skrive denne boka?

Å flytte ut frå byen – å busette seg i ei bygd – er noko mange drøymer om. I årevis har småbruk vore det mest brukte ordet i det mest brukte eigdomssøket i Noreg. Men samstundes er det knytt både fordommar og frykt til det å realisere ein slik draum: fordommar mot folk som bur på bygda, og frykt for å hamne i ein stereotypisk klisje av ein landsbybuar som idylliserer eigen hage, hatar byfolk og andre framande og berre bryr seg om å ikkje sjølv verte utsletta.

Røyndommen er jo ikkje slik. I verklegheita er vi berre heilt vanlege folk, vi som bur på bygda og – og det var det eg ynskte å syne i Trollefossvegen 23: alle moglegheitane som fins i å slå seg ned, på ein stad, som ikkje kostar skjorta, og ikkje druknar i kulturtilbod men likevel er full av spanande folk, natur og ikkje minst utfordringar og moglegheitar som framleis står i kø for meg.

Samstundes går det føre seg ein kamp. Ein kamp for å få lov til å bu ikkje – og leve – gode liv her ute i periferien. Eg veit kor eg står i den kampen, og det gjer Trollefossvegen 23 og – både som bok, og som heim – for kanskje gagnar det ikkje berre meg, men heile verda, at folk får lov til å bu akkurat her, akkurat no.

Helle siri trollefossvegen23 samlaget

Les meir

Sjå engelsk presentasjon av boka her

Les meir om forfattaren her

Sjå alle haustens fokustitlar frå NORLA her