23.06.2017

Sommerhilsen fra direktør Margit Walsø og prosjektleder Halldor Gudmundsson

Vi har tilbakelagt den kanskje mest arbeidsintensive våren i NORLAs historie. Særlig når det gjelder Norge som gjesteland i Frankfurt 2019 er det skjedd mye:

Frankfurt-teamet ble etablert 1. mars med prosjektleder, en koordinator for litteraturprogrammet og en koordinator for kulturprogrammet. Og deres første fokus var å presentere et bredt spekter av norsk litteratur til oversettelse for aktuelle forleggere, samt sette i gang mulige samarbeidsprosjekter til kulturprogrammet.

Mette gutten fra havet
Img 3879 cut halldor og margit

Bli med til Frankfurt
I tillegg til å støtte rettighetssalget har en annen viktig oppgave denne våren vært å informere de norske interessehaverne og aktørene om Frankfurt-prosjektet, få deres innspill og sette i gang ulike initiativer. Den 26. april arrangerte vi en innspilskonferanse med 250 deltakere som i stor grad bidro til dette. På konferansen ble det kunngjort at Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit trer inn i rollen som ambassadør for norsk litteratur i utlandet, og at hun skal jobbe spesielt med Frankfurtsatsningen i årene fremover.
I etterkant av innspillskonferansen har Frankfurtteamet/NORLA hatt møter, kontakter og samtaler med utallige aktører. Bl.a. NFF, forfatterforeningen, forleggerforeningens eksport- og læremiddelutvalg, mange forlag og agenter i Norge, Munchmuseet, Nationaltheatret, Nasjonalmuseet, arkeologiske museer rundt omkring i Norge, diverse gallerier, Innovasjon Norge, PEN/Icorn, Leser søker bok, Forfattersentrum, Norsk filminstitutt, NRK, Det Norske Teateret, Snøhetta, Oslo-Filharmonien, Sametinget og samiske forlag og litterater, OCA, Music Norway og de andre organisasjonene innenfor vårt nettverk Norwegian Arts Abroad (NAA).
Overalt møtes vi av velvilje og lyst til at bidra til prosjektet – og vi ser frem til å konkretisere dette i tiden fremover.

Litteraturen
Nå i vår har teamet og NORLA, i samarbeide med andre, organisert besøk av intet mindre enn 50 utenlandske forleggere til Norge, i fire puljer. De fleste har vært fra Tyskland, men det deltok også forleggere fra USA og England. Forleggere for barne- og ungdomsbøker, skjønnlitteratur og sakprosa har vært representert. De har møtt norske forfattere, forlag, agenter, oversettere og dessuten hatt mange fine opplevelser i Norge. Tilbakemeldingene er veldig positive og vår vurdering er at besøkene har vært meget vellykkede.

Dessuten har teamet / NORLA vært til stede på bokmesser i Leipzig, London og Bologna. Prosjektet „Nye stemmer“ har fått en god start og de fire forfatterne deltok både i Leipzig og på bokmessen i Tiblisi, der norsk litteratur sto i fokus. Vi har også arrangert seminarer med oversettere i Leipzig og på Lillehammer, i tillegg til NORLAs tradisjonelle oversetterhotell.

Kulturprogrammet
Vårt besøk til museer og andre kulturinstitusjoner i Frankfurt i slutten av mars gjorde det klart at det fra tysk side er stor interesse for deltagelse i det norske kulturprogrammet i 2019. I forlengelsen av besøket har vi knyttet kontakt mellom tyske og norske aktører på ulike kunstområder. Tre tyske kuratorer besøkte i juni Oslo, to av dem reiste også til Bergen og Trondheim, for å bli bedre kjent med den norske kunstscenen – og flere ventes til høsten. En del kulturelle prosjekter er allerede godt i gang; både utstillinger, teaterforestillinger og konserter som kan ventes å prege kulturhøsten 2019 i Tyskland.

Av NORLAs mange andre aktiviteter var det spesielt ærefullt å motta det islandske presidentparet og den norske kongefamilien under statsbesøket i mars og fortelle om NORLAs arbeid og Frankfurt-prosjektet.
I år gjør nordisk kunst og kultur seg sterkt gjeldende i London under Southbank-festivalen «Nordic Matters». Det er Nordisk Ministerråd som bidrar til dette. I den forbindelse arrangerte NORLA sammen med NordLit, de nordiske litteraturkontorene, et oversetterseminar for britiske oversettere viet både nordisk barne- og ungdomslitteratur, “nordic noir” og skjønnlitteratur for voksne.
Vi har også presentert norsk sakprosa for nederlandske forleggere ved et bransjetreff i den Haag.
Ved Jostein Gaarders deltakelse under Kulturministerens reise til Kina, var det imponerende å oppleve forfatterens gjennomslag i Kina og hans betydning for norsk litteraturs posisjon i verden. Og rett før sommeren fikk NORLA gleden av å feire at tsjekkiske Miluse Jurickova mottok Den Kongelige Norske Fortjenesteorden for stor innsats for norsk språk og litteratur!

NORLA takker for en spennende bokvår og ønsker alle våre samarbeidsparter en riktig god sommer!