16.10.2023

Thomas Hylland Eriksen - Fokustittelforfatter

Thomas Hylland Eriksen har alltid vært opptatt av meningen med livet. – Som sosialantropolog og nysgjerrigper har jeg lært mye av andre mennesker og ikke minst andre folkeslag, og følte nå at det var på tide å tenke gjennom og formidle noe av det jeg har lært, sier han.

Thomas.hylland.eriksen.1 3x4 (1)
Thomas Hylland Eriksen har skrevet boka 'Syv meninger med livet'. Foto: Jan Tore Eriksen / NORLA.

Syv meninger med livet er en av NORLAs fokustitler høsten 2023. Her forteller forfatter Thomas Hylland Eriksen om hva boka handler om, hvem den er skrevet for, hva som inspirerte han til å skrive den og hvor og når han jobber aller best.

Hva handler boka di om?

Om hva som gjør livet meningsfylt. Det er, for å si det mildt, ikke første gang noen har behandlet dette temaet, men undring over livets meninger er noe av det som gjør oss mennesker forskjellige både fra algoritmer og sjimpanser. Vi har gjort store fremskritt innen vitenskap og teknologi, men når det gjelder spørsmål om det sanne og gode liv, det gode samfunn, rettferdighet og moral er vi samtidige med både Aristoteles og Montaigne, som er to av mine samtalepartnere underveis. Det er ingen selvhjelpsbok, men inviterer til dialog og refleksjon.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boka?

Siden jeg var ung og svartkledd og mente – med filosofen Zapffe – at livet var meningsløst, har temaet opptatt meg. Som sosialantropolog og nysgjerrigper har jeg lært mye av andre mennesker og ikke minst andre folkeslag, og følte nå at det var på tide å tenke gjennom og formidle noe av det jeg har lært.

Hvem er denne boka for?

Det er fristende å si ‘alle’, men det går jo ikke. Jeg håper å treffe lesere som kanskje er mer opptatt av spørsmålene enn svarene, og som ikke har sluttet å undre seg over tilværelsen. Det ligger også en kulturkritikk her: Noen av meningene er knapphet, langsomhet, relasjoner og kunsten å dø – ingen av disse meningene har særlig høy status i et overflodssamfunn der individualisme og forbruk er sentrale verdier.

Hvor og/eller når jobber du best?

Lenge var det etter at barna hadde lagt seg; nå har de for lengst flyttet ut, men fremdeles er det om kvelden, kanskje etter en aldri så liten middagslur, at jeg får opp dampen, og da kan jeg jobbe hvor som helst, med musikkpause underveis. Denne rytmen kan få uheldige konsekvenser i arbeidslivet ettersom verden styres av A-mennesker, men jeg er villig til å betale prisen.

Se engelsk presentasjon av boka her

Se alle høstens fokustitler fra NORLA her