24.07.2023

Ukens dikt, uke 30: Cathrine Grøndahl "Kan trær gå til sak?"

Nyt et dikt fra Norge hver uke, gjennom et helt år.

4 desktop   3200 x 1800   1

KAN TRÆR GÅ TIL SAK?

Kan trær gå til sak? Et tre kan ikke gå noe sted
Naturen stenger det inne i lover som andre vokter over
Det er som å snakke til veggen
Hvis veggene kunne snakke. Legg øret mot veggen og hør:
Ropet i skogen, regnet i dagevis, treet som faller og faller
En dag kan det åpne seg en dør i loven, inn går en hel skog
og reiser ås etter ås med saker. Hør:
Vi anklager alle stater. Vi står i allmenningens tragedie,
og dere merker det ikke. Giften virker overalt
Staten lar den gå i kvoter over hele jorden. Alltid havner den
her, og dere kjenner det ikke. Vi mister pusten i Amazonas,
blad for blad, tar overdose i Schwarzwald, og i Pasvik dør vi
av å drikke nikkel fra Kola
Vi er ropet i skogen, regnet i dagevis, treet som faller og
faller. Legg deg under et tre. Se:

Cathrine Grøndahl

Fra: forfatternesklimaaksjon.no

Se diktet i engelsk oversettelse

Ukens dikt

Les mer om serien og se alle diktene her