01.01.2024

Ukens dikt. 52 dikt gjennom året

Ukens dikt er tilbake!

I 2019 lanserte NORLA prosjektet Ukens dikt, 52 dikt gjennom året, i forbindelse med at Norge var gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Her ble nyere og eldre dikt presentert hver uke for et lydhørt internasjonalt publikum.
Nå viderefører vi satsningen på poesien med en ny syklus. Ukens dikt følger, som forrige gang, et narrativ knyttet til årstidene og utvalget er gjort av Annette Vonberg.

Desktop   3200 x 1800   2
Illustrasjon: NODE Berlin Oslo

Les diktene her:

Uke 9: Tone Hødnebø: “Skal de døde” på norsk og engelsk

Uke 8: Emil Boyson: “Lasarett-død” på norsk og engelsk

Uke 7: Fra Voluspå: “Vargold” / “Vargtid” på norrønt og norsk, og på engelsk

Uke 6: Mary Ailonieida Sombán Mari: “Boldos guovssahas” / “La nordlyset” på samisk og norsk og på engelsk

Uke 5: Inga Ravna Eira: “Ipmilat” / “Gudene” på samisk og norsk og på engelsk

Uke 4: He Dong: “det siste isstykket” på norsk og kinesisk og på engelsk

Uke 3: Steinar Opstad: “Våpen hvile i Gaza, Snønatt i Oslo” på norsk og engelsk

Uke 2: Carl Keilhau: “Elsket” på norsk og engelsk

Uke 1: Mansur Rajih: “على وزن ما يُغنى” / “Likevel syng dei” på arabisk og norsk og på engelsk

Uke 52: Torild Wardenær: “Gavetid” på norsk og engelsk

Uke 51: Hanne Aga: "Eg ser deg "på norsk og engelsk

Uke 50: Paulus Utsi: “Suoivan” / “Skuggan” på samisk og svensk og på engelsk

Uke 49: Johan Sebastian Welhaven: “Nu falder Sneen i tætte Lag” på norsk og engelsk

Uke 48: Thorvald Steen: “I taket” på norsk og engelsk

Uke 47 Inger Hagerup: “Dies Irae” på norsk og engelsk

Uke 46: Dorothe Engelbretsdatter; “I Sjæle” på norsk og engelsk

Uke 45: M. Seppola Simonsen: “min mor forsvinner” på norsk og engelsk

Uke 44: Gunvor Hofmo: “Mellom lys og mørke” på norsk og engelsk

Uke 43: Rauni Magga Lukkari: “Čakča galbmo skirriid gaskii” / “Høsten fryser til i krattet” på samisk og norsk og på engelsk

Uke 42: Olaf Bull: “Høst” på norsk og engelsk

Uke 41: Claes Gill: “Flyktende ungdom” på norsk og engelsk

Uke 40: Knut Ødegård: “Jordsong” på norsk og engelsk

Uke 39: Kate Næss “Skodde” på norsk og engelsk

Uke 38: Tarjei Vesaas: “Seint i tunet” på norsk og engelsk

Uke 37: Henrik Ibsen: “Borte!” på norsk og engelsk

Uke 36: Øyvind Berg: “Tror å være planta med hensikt” på norsk og engelsk

Uke 35: Inger Elisabeth Hansen: “Hva er din elskede framfor andres elskede?” på norsk og engelsk

Uke 34: Nils-Aslak Valkeapää: “šattakeat miessi” / “ufødt reinkalv” på samisk og norsk og på engelsk

Uke 33: Mona Høvring: “Den vesle kirka ved havet” på norsk og engelsk

Uke 32: Johanne Fronth-Nygren: “Nøkkelen stikker jeg” på norsk og engelsk

Uke 31: Rolf Jacobsen: “En sti i gresset” på norsk og engelsk

Uke 30: Cathrine Grøndahl: “Kan trær gå til sak?” på norsk og engelsk

Uke 29: Paal-Helge Haugen: “(det ukjende)” på norsk og engelsk

Uke 28: Marie Takvam: “Eg er åleine” på norsk og engelsk

Uke 27: Anne Bøe: “Men bregner brer seg” på norsk og engelsk

Uke 26: Ruth Lillegraven “Mor og far” på norsk og engelsk

Uke 25: Henrik Wergeland “Med en bouquet” på norsk og engelsk

Uke 24: Øyvind Rimbereid: “Rose I” på norsk og engelsk

Uke 23: Synnøve Persen “Vuojadan” / “Jeg svømmer” på samisk og norsk og på engelsk

Uke 22: Astrid Hjertenæs Andersen: “Gullregn” på norsk og engelsk

Uke 21: Halldis Moren Vesaas: “Sjukt dyr” på norsk og engelsk

Uke 20: Niko Valkeapää: “Lean addan vaibmon” / “Jeg har gitt mitt hjerte” på samisk og norsk og på engelsk

Uke 19: Stein Mehren: “Kysset” på norsk og engelsk

Uke 18: Hanne Bramness: “Mai” på norsk og engelsk

Uke 17: Triztan Vindtorn: “Jeg vil ta på deg” på norsk og engelsk

Uke 16: Gro Dahle: “På riktig dårlige dager” på norsk og engelsk

Uke 15: Helge Torvund: “Eg føddes på ei slette” på norsk og engelsk

Uke 14: Jon Fosse: “Nattsalme” på norsk og engelsk

Uke 13: Åse-Marie Nesse: “Harpene” på norsk og engelsk

Uke 12: Aslaug Vaa: “Fragment (fra Du slo ein ring)” på norsk og engelsk

Uke 11: Hans Børli: “Marsvår” på norsk og engelsk

Uke 10: Olav H. Hauge: “Elvemøyi” på norsk og engelsk

Om Ukens dikt

Diktningen i Norge har hevdet seg som en språkdannende og samfunnsformende institusjon helt fra den tidlige muntlige tradisjonen og de første opptegnelsene i runeskrift, til mangfoldige uttrykk i dagens digitale medier. Gjennom oversettelser og presentasjoner har også det internasjonale samfunnet kunnet høste av denne rike og lange tradisjonen. Vi ser frem til å dele mer av denne arven gjennom året som kommer.

Annette vonberg 1

Annette Vonberg er forfatter og oversetter, bosatt i Oslo. Hun har en mastergrad i tysk språk og litteratur og en bachelorgrad i filosofi og gammelgresk fra Universitetet i Oslo. Hun oversetter poesi fra norsk, engelsk og gresk til tysk. Annette underviser i tysk ved Oslo Private Gymnasium og har nylig holdt kurs i tysk litteratur ved Universitetet i Oslo.