18.09.2023

Ukens dikt, uke 38: Tarjei Vesaas "Seint i tunet"

Nyt et dikt fra Norge hver uke, gjennom et helt år.

1 desktop   3200 x 1800   3

SEINT I TUNET

Mørk, med skodd og regn
har septemberkvelden vori,
og ljosrunden i tunet har stridd for livet
og har i avmakt sett grensa straks her borte,
så ein no står som inni ei rom røvarhole
frå ei barndomsbok.

Aldri blir dette anna det kjende tunet
i glinsande gras-skimmer for ein seint heimkomen,
og innramma av huslengder som ein knapt ser
i denne stund, men veit alt om.
Tunge som aningar er husa no,
dei som elles er så venlege av tre.

Godt er å sova bak tre.
Ein står i eit vått tun og veit kva ein seier.
Ingen ljod kan høyrast frå noken kant,
for inni her søv det utan botn.
Barn og vaksne ligg drukna
i haustens sommarmette svevn.

Tarjei Vesaas

Fra: Leiken og lynet, Gyldendal, Oslo 1947, s. 27 – 28.

Se diktet i engelsk oversettelse

Ukens dikt

Les mer om serien og se alle diktene her