08.10.2020

Vellykket avslutning for Litteratur ut i verden

Fredag 25. september ble det toårige eksportprogrammet Litteratur ut i verden (LUV) avsluttet på Sentralen i Oslo.

Etter at covid-19 satte en stopper for den planlagte, åpne avslutningskonferansen 20. mars, ble en kombinert digital og fysisk konferanse arrangert med de syv deltakende litterære agenturene til stede. Siden oppstarten i juni 2018 har deltakerbedriftene både fått tilskuddsmidler og deltatt i et bredt kompetanseprogram. Programmet har også hatt åpne arrangementer for den norske bokbransjen.

Luv 11
Isobel Dixon fra Blake Friedmann Literary Agency holder sin keynote på direktestrømming til deltakerne på konferansen: Cappelen Damm Agency, Magikon forlag, Northern Stories, Oslo Literary Agency, Stilton, Winje Agency, samt Innovasjon Norge, Kulturdepartementet og NORLA. Immaterial Agents deltok digitalt. Foto: Elise Maria Høkaas

«LUV-programmet har åpnet for en profesjonalisering av de norske agenturene. En slik profesjonalisering av selve salgsleddet er helt vesentlig for å nå ut med norsk litteratur, og noe som ikke har vært anerkjent i samme grad tidligere», sier Ingvild Haugland Blatt, rettighetssjef i Cappelen Damm Agency.

Et annet av agenturene som var med i Litteratur ut i verden er Northern Stories.

«For et nystartet agentur som Northern Stories har LUV vært til uvurderlig hjelp til å gjøre bedriften både sterkere, smartere og bedre internasjonalt. I tillegg har kunnskapsdeling og åpen dialog mellom deltakerne i programmet gjort at hele bransjen har fått et løft», sier Thomas Mala i Northern Stories.

Avslutningskonferansen hadde fokus på erfaringsutveksling rundt internasjonalt rettighetssalg og å starte opp og bygge solide agenturer – og utfordringer som bransjen opplever nå som følge av koronapandemien.

De fire internasjonale foredragsholderne som skulle vært til stede på den planlagte fysiske konferansen i mars, deltok alle digitalt med hver sin keynote og i Q&A med deltakerbedriftene: Isobel Dixon fra Blake Friedmann Literary Agency (UK), Yasmina Jraissati fra RAYA Agency for Arabic Literature (FR/LB), Patrick Walsh fra PEW Literary (UK) og Linda Altrov Berg fra Norstedts Agency (SE). I tillegg var Rebecca Servadio fra London Literary Scouting (UK) spesielt invitert til konferansen 25. september med et digitalt innlegg om dagens situasjon i den internasjonale bokbransjen.

De fire keynotene gjøres tilgjengelige digitalt på NORLAs YouTube-kanal.
Se de tre første allerede nå:

Isobel Dixon, Blake Friedmann Literary Agency:
The Art of Advocacy: Building a Literary Agenting Business & the Role of a Trade Association

Patrick Walsh, PEW Literary:
Amoeba

Linda Altrov Berg, Norstedts Agency:
Litteraturens värde i världen

Litteratur ut i verden har hatt som mål å bidra til å beholde norske rettigheter på norske hender – og samtidig bygge kompetanse og nettverk som kan komme hele den norske bransjen til gode.

«Programmet har gitt oss en mulighet til å følge opp syv norske litterære agenturer med kompetanse og kapital over tid. Når Litteratur ut i verden nå er avsluttet, er det flott å se at programmet har hatt positiv effekt for de deltakende bedriftene, sammen og hver for seg», sier Margit Klingen Daams, leder for satsingen på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge.

Luv 09
Fv: Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge og Hans Petter Bakketeig fra Stilton Literary Agency under Q&A med Isobel Dixon. Foto: Elise Maria Høkaas

«Frankfurt-satsingen har bidratt til et styrket og profesjonalisert norsk salgsledd for litteratur, som er avgjørende for fortsatt stort gjennomslag for norsk litteratur i utlandet. Programmet Litteratur ut i verden har oppnådd å forsterke de langsiktige mulighetene for de norske litterære agenturene, gjennom kompetanseheving for egen bedrift, tilgang på beste praksis fra internasjonal bokbransje og utviding av nettverk. Vi gleder oss til å bygge videre på dette sammen med bransjen», sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

Om Litteratur ut i verden:

Litteratur ut i verden er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og er et samarbeid mellom NORLA, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet. Programmet har hatt som mål å bidra til å styrke norsk litteraturs konkurransekraft i internasjonale markeder, bygge solide agenturer som kan representere norske forfattere internasjonalt, og bruke Bokmessen i Frankfurt i 2019 som en strategisk arena for å selge norsk litteratur.

Les mer om programmet her

Luv 01
Isobel Dixon i samtale med deltakere på Litteratur ut i verden-konferansen. Foto: Elise Maria Høkaas