Frankfurt-teamet

Fr01 norla13
Fra v: NORLAs direktør Margit Walsø, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, prosjektkoordinator Ellen Trautmann Olerud, prosjektleder Halldór Gudmundsson, PR-ansvarlig Sunniva Adam, litteraturkoordinator Andrine Pollen og prosjektkoordinator Janicken von der Fehr. (Foto: Fartein Rudjord).

NORLA står for gjennomføringen av det norske gjestelandsprosjektet ved Bokmessen i Frankfurt 2019, og har opprettet et eget prosjektteam.

Prosjektleder er Halldór Gudmundsson, han rapporterer til NORLAs direktør Margit Walsø. Videre består Frankfurt-teamet av litteraturkoordinator Andrine Pollen, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, PR-ansvarlig Sunniva Adam, prosjektkoordinator Ellen Trautmann Olerud og prosjektkoordinator Janicken von der Fehr.

Se Om NORLA, for kontaktinformasjon til teammedlemmene.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com