Frankfurt-teamet

Fr01 norla13
Fra v: NORLAs direktør Margit Walsø, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, prosjektkoordinator Ellen Trautmann Olerud, prosjektleder Halldór Gudmundsson, PR-ansvarlig Sunniva Adam, litteraturkoordinator Andrine Pollen og prosjektkoordinator Janicken von der Fehr. (Foto: Fartein Rudjord).

NORLA står for gjennomføringen av det norske gjestelandsprosjektet ved Bokmessen i Frankfurt 2019, og har opprettet et eget prosjektteam.

Prosjektleder er Halldór Gudmundsson, han rapporterer til NORLAs direktør Margit Walsø. Videre består Frankfurt-teamet av litteraturkoordinator Andrine Pollen, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, PR-ansvarlig Sunniva Adam, prosjektkoordinator Ellen Trautmann Olerud og prosjektkoordinator Janicken von der Fehr.

Se Om NORLA, for kontaktinformasjon til teammedlemmene.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019