Norge er gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019!

Foto hege langrusten
Bilde fra messeområdet under Bokmessen i Frankfurt 2017. Foto: Hege Langrusten

Prosjektet Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 er den største utenrikskulturelle satsingen i Norge noensinne. Frankfurt-prosjektet innebærer hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området i hele 2019, og kulminerer under bokmessen i Frankfurt i oktober 2019.

Frankfurt 2019 er et gedigent løft for norsk litteratur og andre kunstformer internasjonalt.

NORLA leder arbeidet fram mot 2019, og samarbeider tett med forfattere, forlag, agenter, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører om å lage et slagkraftig og attraktivt program.

Du finner mer informasjon om gjestelandsprosjektet, norsk litteratur og ikke minst programoversikt på gjestelandsnettsiden: www.norway2019.com

Om Bokmessen i Frankfurt
Bokmessen i Frankfurt, Frankfurter Buchmesse, er den viktigste bokmessen i verden. Bokmessen arrangeres årlig i oktober. Til bokmessen kommer over 10 000 journalister, 7000 forlag og 300 000 besøkende fra over 100 land. Hvert år er ett land fokus for messen som gjesteland – i 2019 har Norge denne rollen.

Foto hege langrusten
Bilde fra messeområdet under Bokmessen i Frankfurt 2017. Foto: Hege Langrusten

Norge som gjesteland
Som gjesteland får Norge presentere vår litteratur og kultur for verden på bokmessen, inkludert en egen paviljong på 2300 kvadratmeter. Gjestelandstatusen har Norge i et helt år. Hele 2019 skal Norge ha et omfattende kulturelt og litterært program flere steder i Tyskland, de andre tyskspråklige landene og internasjonalt.

I tillegg til litteratur, bøker og forfattere promoteres andre kunstformer. Arrangementene skal vise bredden av norsk kultur, natur, historie og samfunn og vil blant annet innebære utstillinger, opplesninger, konserter, scenekunst og seminarer.

Mer om gjestelandsstatus ved bokmessen her.

Tidligere gjesteland.

Og mer informasjon om bokmessen i Frankfurt her.

Se også tall og fakta fra messen i 2018 her

Finansiering av prosjektet
En samlet norsk bokbransje ser Norges gjestelandstatus ved bokmessen i Frankfurt i 2019 som et viktig kulturelt initiativ og en god investering. Videre har prosjektet stor støtte fra regjeringen.

Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet dekker hver sin tredjedel av et statlig tilskudd på 30 millioner. I tillegg kommer private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser. Flere private aktører fra næringslivet inviteres også til å utnytte muligheten til profilering gjennom gjestelandssatsingen.

Hovedsponsorene i prosjektet er Thon Hotels, Oppland fylkeskommune og Oslo kommune.

034 kulturminister hofstad helleland
Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland taler på NORLA's innspillskonferanse, 26. april 2017. Foto: Kristin Svorte

HKH Kronprinsesse Mette Marit utnevnt til litteraturambassadør
HKH Kronprinsesse Mette Marit er utnevnt til ambassadør for norsk litteratur i utlandet. Som ambassadør for norsk litteratur i utlandet deltar hun i sentrale arrangementer i forbindelse med Frankfurt-prosjektet. Det gjelder både i forberedelsene før messen og under selve bokmessen i 2019.

000 kronprinsessen taler
HKH Kronprinsesse Mette Marit taler på NORLAs innspillskonferanse, 26. april 2017. Foto: Kristin Svorte

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019