Frankfurt-teamet

NORLA sto for gjennomføringen av det norske gjestelandsprosjektet ved Bokmessen i Frankfurt 2019, og opprettet et eget prosjektteam.

Prosjektleder var Halldór Gudmundsson, som rapporterte til NORLAs direktør Margit Walsø. Videre besto Frankfurt-teamet av litteraturkoordinator Andrine Pollen, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, PR-ansvarlig Sunniva Adam, prosjektkoordinator Ellen Trautmann Olerud og prosjektkoordinator Janicken von der Fehr.

Fr01 norla13
Fra v: NORLAs direktør Margit Walsø, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, prosjektkoordinator Ellen Trautmann Olerud, prosjektleder Halldór Gudmundsson, PR-ansvarlig Sunniva Adam, litteraturkoordinator Andrine Pollen og prosjektkoordinator Janicken von der Fehr. (Foto: Fartein Rudjord).