Norge var gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019

Prosjektet Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 er den største utenrikskulturelle satsingen i Norge noensinne. Frankfurt-prosjektet innebar hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området i hele 2019, og kulminerte under bokmessen i Frankfurt i oktober 2019.

NORLA ledet arbeidet og samarbeidet tett med forfattere, forlag, agenter, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører. Vi kunne presentere et slagkraftig og attraktivt program under mottoet ‘The Dream We Carry", etter Olav H. Hauges dikt ’Det er den draumen’.

Foto hege langrusten
Bilde fra messeområdet under Bokmessen i Frankfurt 2017. Foto: Hege Langrusten

Frankfurt 2019 var et gedigent løft for norsk litteratur og andre kunstformer internasjonalt.

Du finner mer informasjon om gjestelandsprosjektet, norsk litteratur og ikke minst programoversikt på gjestelandsnettsiden: www.norway2019.com

Om Bokmessen i Frankfurt
Bokmessen i Frankfurt, Frankfurter Buchmesse, er den viktigste bokmessen i verden. Bokmessen arrangeres årlig i oktober. Til bokmessen kommer over 10 000 journalister, 7000 forlag og 300 000 besøkende fra over 100 land. Hvert år er ett land fokus for messen som gjesteland – i 2019 var det Norges tur.

Foto hege langrusten
Bilde fra messeområdet under Bokmessen i Frankfurt 2017. Foto: Hege Langrusten

Norge som gjesteland
Som gjesteland fikk Norge presentere vår litteratur og kultur for verden på bokmessen, inkludert en egen paviljong på 2300 kvadratmeter. Gjestelandstatusen hadde Norge i et helt år. Hele 2019 tilbød Norge et omfattende kulturelt og litterært program flere steder i Tyskland, de andre tyskspråklige landene og internasjonalt.

I tillegg til litteratur, bøker og forfattere ble også andre kunstformer promotert. Arrangementene viste bredden av norsk kultur, natur, historie og samfunn og innebar blant annet utstillinger, opplesninger, konserter, scenekunst og seminarer.

Les mer om Norge og tidligere gjesteland. Og se kommende gjesteland her

Se også tall og fakta fra messen i 2019 her

All informasjon om bokmessen i Frankfurt her.

Finansiering av prosjektet
En samlet norsk bokbransje så Norges gjestelandstatus ved bokmessen i Frankfurt i 2019 som et viktig kulturelt initiativ og en god investering. Videre hadde prosjektet stor støtte fra regjeringen.

Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet dekket hver sin tredjedel av et statlig tilskudd på 30 millioner. I tillegg kom private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser. Flere private aktører fra næringslivet ble også invitert til å utnytte muligheten til profilering gjennom gjestelandssatsingen.

Hovedsponsorene i prosjektet var Thon Hotels, Oppland fylkeskommune og Oslo kommune.

034 kulturminister hofstad helleland
Daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland taler på NORLA's innspillskonferanse, 26. april 2017. Foto: Kristin Svorte

HKH Kronprinsesse Mette Marit utnevnt til litteraturambassadør
HKH Kronprinsesse Mette Marit er utnevnt til ambassadør for norsk litteratur i utlandet. Som ambassadør for norsk litteratur i utlandet deltok hun i sentrale arrangementer i forbindelse med Frankfurt-prosjektet. Det gjalt både i forberedelsene før messen og under selve bokmessen i 2019.

000 kronprinsessen taler
HKH Kronprinsesse Mette Marit taler på NORLAs innspillskonferanse, 26. april 2017. Foto: Kristin Svorte