Forfattere fra Norge

I alt fikk publikum møte 21 forfattere/deltagere i det norske gjestelandsprogrammet.
Se engelske presentasjoner her