Nyheter fra NORLA

2020 var et bemerkelsesverdig godt år for norsk litteratur i utlandet

Dsc 0280 (1) ann olerud
Foto: Ann Olerud

Det er oppløftende å kunne slå fast at interessen for norsk litteratur i utlandet holder seg bemerkelsesverdig høy gjennom et år der mye ble forandret på grunn av en pandemi. Når fysiske møter og reiser ikke er mulig, kan litteraturen fortsatt gi opplevelse og kunnskap. NORLA opplevde i 2020 rekord i mottatte søknader om oversettelsesstøtte, hele 660 søknader. Det overgår antall søknader i 2018, som talte 651.

For å møte forlagsbransjens utfordringer under koronapandemiens første fase innførte NORLA sammen med resten av Norden en midlertidig garanti for to av søknadsrundene om 50% støtte til søknader som oppfylte kriteriene.

Av de 660 søknadene ble 634 bevilget oversettelsesstøtte til 48 språk. De fordeler seg på 456 skjønnlitterære titler og 178 sakprosa-titler. Og av totalen var 178 titler for barn/ungdom.

Tallene er på nivå med rekordåret 2018, der 639 bevilgninger ble gjort – i oppløpet til Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019.

2004 2020 grants graph norsk oransje

30 % økning i litteratur for barn og unge
Vi ser i særdeleshet en markant økt interesse for norsk barne- og ungdomslitteratur: Med hele 178 bevilgninger til titler for unge lesere i 2020, er det en økning på 30 % fra 136 bevilgninger i 2019.

Norsk litteratur til i alt 48 språk
Gledelig er det også at NORLA aldri tidligere har bevilget oversettelsesstøtte til like mange språk i ett år; med 48 ulike språk i 2020.

Dansk, tysk og engelsk på topp
Dansk er på topp, og deretter er de største språkene for norsk litteratur når bevilgningene til oversettelser telles opp tysk, engelsk, russisk, polsk, bulgarsk, nederlandsk, svensk, ungarsk og fransk.
Aldri tidligere har NORLA bevilget støtte til like mange nordiske oversettelser som i 2020, med i alt 108 – hvorav 81 mottok midler fra Nordisk Ministerråd.
Og for første gang har NORLA bevilget støtte til oversettelse av en norsk bok til kreolsk (Haiti).
Større bredde i forfatterskap enn noen gang
De totalt 634 bevilgningene er fordelt på hele 443 ulike titler, og i dette er 302 forfatterskap representert. Tallene bekrefter altså om stor bredde i litteraturen som reiser over landegrensene.
Og det viser en markant økt spredning fra 2019, som hadde 572 bevilgninger fordelt på 372 titler.

Språktoppen nor

De mest oversatte forfatterne – etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte – og uavhengig av sjanger:

Maja Lunde (20* oversettelser, skjønnlitteratur og barne- og ungdomsbøker – inkl. titler illustrert av Lisa Aisato og Tegnehanne).
Karl Ove Knausgård (19 oversettelser, både skjønnlitteratur og sakprosa).
Hedvig Montgomery (15 oversettelser, sakprosa).
Jørn Lier Horst (15* oversettelser, skjønnlitteratur – også skrevet sammen med Thomas Enger og barnebok ill. av Hans Jørgen Sandnes).
Roy Jacobsen (12* oversettelser, inkl. en tittel skrevet sammen med Anneliese Pitz).

De mest oversatte forfatterne i ulike sjangre:

Skjønnlitteratur for voksne
Karl Ove Knausgård har 15 skjønnlitterære oversettelser.
Jørn Lier Horst har 14 oversettelser, inkl. 2 titler skrevet sammen med Thomas Enger.
Maja Lunde og Roy Jacobsen* har hver 12 oversettelser (*en tittel skrevet sammen med Anneliese Pitz).
Jon Fosse har 10 oversettelser.

Sakprosa for voksne
Hedvig Montgomery er den mest oversatte sakprosaforfatteren med 15 oversettelser.
Erika Fatland med 7 oversettelser.
Og tre forfattere med 4 oversettelser hver: Karl Ove Knausgård, Erling Kagge og Anja Røyne.

Barne- og ungdomslitteratur
Hans Sande og Maja Lunde* har hver 8 oversettelser (herav to titler illustrert av Lisa Aisato og en illustrert av Tegnehanne).
Maria Parr og Bjørn F. Rørvik
har hver 7 oversettelser (*herav fire titler illustrert av Per Dybvig og en illustrert av Gry Moursund).
Følgende har 6 oversettelser hver: Kristin Roskifte, Bjørn Sortland og Timo Parvela (medforfattere), samt Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl (medforfattere).

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019