NORLAs oversettelsesstøtte - BEVILGNINGER

NORLA kan bevilge oversettelsesstøtte for utgivelse av norsk litteratur i utlandet.
Under finner du detaljer om oversettelsesstøtte bevilget de seneste årene.

Mer informasjon om hvordan utenlandske forlag kan søke oversettelsesstøtte finnes her.

Vi har også samlet omslagene til alle bøker utgitt i utlandet med støtte fra NORLA og Nordisk Ministerråd fra og med 2011 her.

2004 2020 grants graph norsk oransje

2020:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 634 titler på 48 språk.

(Antall søknader var 660).
Av de 634 bevilgningene var 456 til skjønnlitterære titler og 178 til sakprosa.
Og av totalen var 178 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2020 på kr 10.139.600.

Se detaljene fra 2020

2019:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 572 titler på 47 språk.

(Antall søknader var 585).
Av de 572 bevilgningene var 404 til skjønnlitterære titler og 168 til sakprosa.
Og av totalen var 136 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2019 på kr 7.842.900.

Se detaljene fra 2019

2018:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 639 titler på 45 språk.

(Antall søknader var 651).
Av de 639 bevilgningene var 479 til skjønnlitterære titler og 160 til sakprosa.
Og av totalen var 197 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2018 på kr 10.065.750.

Se detaljene fra 2018

2017:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 538 titler på 44 språk.

(Antall søknader var 557).
Av de 538 bevilgningene var 409 til skjønnlitterære titler og 129 til sakprosa.
Og av totalen var 152 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2017 på kr 7.732.100.
Se detaljene fra 2017

2016:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 499 titler på 46 språk.

(Antall søknader var 518).
Av de 499 bevilgningene var 382 til skjønnlitterære titler og 117 til sakprosa.
Og av totalen var 129 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2016 på kr 7.041.500.
Se detaljene fra 2016

Se hvilke oversatte bøker som ble mottatt av NORLA i løpet av 2016.

2015:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 431 titler på 46 språk.

(Antall søknader var 451).
Av de 431 bevilgningene var 356 til skjønnlitterære titler og 95 til sakprosa.
Og av totalen var 114 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2015 på kr 6.201.000
– mens samlet søknadssum var hele kr 18.381.300.
Se detaljene fra 2015.

Se hvilke oversatte bøker som ble mottatt av NORLA i løpet av 2015.

2014:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 419 titler på 47 språk.

(Antall søknader var 431).
Av de 419 bevilgningene var 343 til skjønnlitterære titler og 86 til sakprosa.
Og av totalen var 99 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2014 på kr 6.508.100
– mens samlet søknadssum var hele kr 16.116.605.
Se detaljene fra 2014.

Se hvilke oversatte bøker som ble mottatt av NORLA i løpet av 2014.

2013:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 412 titler på 46 språk.

(Antall søknader var 427).
Av de 412 bevilgningene var 322 til skjønnlitterære titler og 90 til sakprosa.
Og av totalen var 84 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2013 på kr 5.606.300
– mens samlet søknadssum var kr 14.263.900.
Se detaljene fra 2013.

2012:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til hele 431 utgivelser på 47 språk.

(Antall søknader var 446).
Av de 431 bevilgningene var 327 til skjønnlitterære titler og 104 til sakprosa.
Og av totalen var 82 titler for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2012 på kr 5.775.400
– mens samlet søknadssum var kr 15.446.200
Se detaljene fra 2012.

2011:
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 383 utgivelser på 42 språk.

(Antall søknader var 398).
Av de 383 bevilgningene var 299 til skjønnlitterære oversettelser og 84 til faglitterære oversettelser.
Og av totalen var 81 titler for for barn/ungdom.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2012 på ca. kr 5.400.000.
Se detaljene fra 2011.

2010
NORLA bevilget oversettelsesstøtte til 329 utgivelser på 45 språk.

(Antall søknader var 351).
Av de 329 bevilgningene var 246 til skjønnlitterære oversettelser og 83 til faglitterære oversettelser.
Og av totalen var 46 titler for for barn/ungdom.

Se detaljene fra 2010.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019