Nyheter fra NORLA

Aftenposten melder: Regjeringen ser norsk satsning på bokmessen i Frankfurt som et middel til å øke norsk kultureksport

Regjeringen ser norsk satsning på bokmessen i Frankfurt som et middel til å øke norsk kultureksport, melder Aftenposten. NORLA har i over et år arbeidet for at Norge skal søke om å bli hovedland ved bokmessen i 2019, og har støtte fra en samlet bokbransje og flere private stiftelser.

20150318 norla 182
Foto: Eivind Røhne

Margit Walsø, direktør i NORLA, kommenterer utviklingen slik:
“Det er gledelig at regjeringen vil bruke bokmessen i Frankfurt til å øke kultureksporten. Dette er verdens største bokmesse, og som hovedland når en det store, viktige tyske markedet, men også et globalt marked. Det kan gi mange nye, norske forfattere mulighet til å bli lansert internasjonalt.

Vi ser på nyheten om at regjeringen vil be Stortinget om tilsagn på 25 millioner som et positivt skritt i riktig retning, men vi er enda ikke i mål. Totalbudsjettet er på 55 mill. Foreløpig har vi reist 12 mill. fra bokbransje og stiftelser og satser på 22 totalt inkludert sponsormidler. Vi føler at vi har nådd en grense når vi har budsjettert med 8 millioner i sponsormidler."

Les saken omtalt i Aftenposten lørdag 19. september.

Les all tidligere omtale av saken.

Les mer om hovedland ved bokmessen i Frankfurt her.

Se alle fakta om bokmessen her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019