Nyheter fra NORLA

Cecilie Enger - Fokustittelforfatter

Cecilie enger favoritt adobe express
Cecilie Enger. Foto: Adrian Nielsen/NORLA

Vi har gleden av å presentere forfatteren Cecilie Enger. Hun har skrevet romanen Ett minutts stillhet, som er en av NORLAs fokustitler våren 2023.

Her kan du lese vårt mini-intervju med Cecilie.

Hva handler boken din om?

Ett minutts stillhet er en roman om språk, identitet og minner. Om alt vi ikke forteller hverandre, og alt vi selv fortrenger. Jeg har forsøkt å vise hvor tett språk og liv er sammenvevet.
Hovedpersonen, Åsta Cooper (70) har bestandig fulgt sin engelske diplomatmann rundt i verden. Nå bor de i Warszawa. Åsta synes hun finner et større rom for utfoldelse når hun blir kjent med den førti år yngre Ane Knutsen, også hun fra Norge. Så rammes Åsta av hjerneslag og mister tilgangen til det engelske språket, det mannen hennes snakker, og som har vært hennes eget i nesten et halvt århundre. Tilbake er bare barndommens norsk, fra en oppvekst i en helt annen tilværelse. Og en fortærende avhengighet av Ane for å bli forstått og oversatt til omgivelsene. I et forsøk på å igjen få tilgang til det engelske språket, får Åsta beskjed av en logoped om å skrive og snakke på første-språket, norsk.
Påvirket av det som skjer rundt henne, skriver Åsta Cooper frem en fortid hun har fortrengt, og episoder hun aldri har fortalt til noen. Hendelser som i stor grad har påvirket det livet hun har levet.
Romanen handler også om ordenes kraft, både de som er uttalte, de som er fortiet og de som er skrevne. Og om graden av empati som har alt å si for hvordan vi lever. Om det er mye av den, lite, om vi mister den, om vi dyrker den. Hva empati kan fylle et liv med, eller hva mangelen på empati kan tømme et liv for.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boka?

Mennesker er aldri konstante eller «støpt i et stykke», som det heter. Utgangspunktet for romanen var at jeg ønsket å skape en handling der et menneske – og hennes forhold til seg selv og andre, tydelig utsettes for endring. Hvordan det rokker ved personligheten hennes, og hva det gjør med omgivelsene. For Åsta Coopers del er hun i begynnelsen av romanen en sterk kvinne som blir beundret av den førti år ynge Ane Knutsen. Men når Åsta, bosatt i Polen, får hjerneslag og språklig blir avhengig av Ane for å bli forstått, forandres noe radikalt hos begge. En forrykket maktbalanse og avhengighet som endrer seg, gjør også noe med personligheten deres. For tilgang til språk er tilgang til makt.

Enger ettminuttsstillhet gyldendal

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle høstens fokustitler fra NORLA her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019