Nyheter fra NORLA

Fint kick-off for Litteratur ut i verden

20180621 124236
Fra v: Gina Winje (Winje Agency), Trude Kolaas (Immaterial Agents), Ingrid Schibsted Jacobsen (Oslo Literary Agency), Emilie K. Sunde (Winje Agency), Even Råkil (Oslo Literary Agency), Anette Slettbakk Garpestad (Cappelen Damm Agency), Astrid Dalaker (Northern Stories), Ingvild Haugland (Cappelen Damm Agency), Hans Petter Bakketeig (Stilton Literary Agency), Thomas Mala (Northern Stories) og Svein Størksen (Magikon forlag). Foto: Stine Lunde, Innovasjon Norge.

Torsdag 21. juni hadde de syv utvalgte agenturene i Litteratur ut i verden-programmet sin første gruppesamling i Innovasjon Norges lokaler i Oslo.
Og stemningen var meget god helt fra start.

Her fikk deltagerne først presentere sine bedrifter og prosjektplaner for tiden framover. Etter lunsj ble det holdt en miniworkshop der deltakerne satt sammen i par på tvers av agenturer og diskuterte felles kompetansebehov og viktige satsningsområder.
Videre framdrift og innhold i programmet vil ta utgangspunkt i innspillene fra denne workshopen, og vil hovedsakelig bestå av rundt fem samlinger i inn- og utland.

Hvert agentur har en fast deltaker i programmet, men kan ha med to personer på hver samling. På første gruppemøte var det 11 agenter til stede, i tillegg til Innovasjon Norge og NORLAs representanter.

Vi gleder oss til fortsettelsen sammen med denne energiske gruppen!

20180621 124258
Ytterst til venstre: Janicken von der Fehr som er prosjektets koordinator i NORLA, og ytterst til høyre: Margit Klingen Daams, ansvarlig for programmet i Innovasjon Norge. Foto: Stine Lunde, Innovasjon Norge.

Les mer
Flere detaljer om Litteratur ut i verden -programmet (LUV) finner du her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019