Nyheter fra NORLA

Frankfurt-prosjektet nærmest fullfinansiert

Nettsak5
Pressemøte på Tronsmo bokhandel 17. april for Frankfurt-prosjektet. Her taler kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Hege Langrusten

I 2019 er Norge gjesteland ved bokmessen i Frankfurt. Verdens største og viktigste møteplass for litteraturen. Prosjektet er bredt finansiert, både via offentlige og private midler. Nå har prosjektet fått nye partnere og nærmer seg fullfinansiert.

Staten er prosjektets største finansielle bidragsyter. Utenriksdepartementet, kulturdepartementet og næringsdepartementet har til sammen avsatt 30 millioner til prosjektet, hvorav 15 millioner over årets statsbudsjett. Prosjektets totale budsjett er i overkant av 50 millioner kroner. 10 millioner kommer fra private stiftelser, via kommunale midler og andre offentlige instanser og 10 millioner er rent private midler.

Nettsak4
Kulturminister Trine Skei Grande taler om Frankfurt-prosjektet. Foto: Mette Børja
– Frankfurt-prosjektet er den største satsingen på norsk kultur internasjonalt, og legger til rette for økt kultureksport. Videre gir prosjektet svært gode muligheter for omdømmebygging og for profilering av Norge og norske næringsinteresser. Norsk næringsliv og andre institusjoner ser mulighetene prosjektet gir, og det gleder meg å se at flere har kommet på banen. Et godt samarbeid mellom det offentlig og private vil gjøre at 2019 blir et år uten sidestykke for norsk kultur i utlandet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Nye hovedsamarbeidspartnere
Prosjektet støttes bredt av norsk bokbransje, stiftelser og andre organisasjoner. Nå har prosjektet fått fire nye hovedsamarbeidspartnere. Det er Thon Hotels, Norway Health Tech, Oppland fylkeskommune og Oslo kommune. Disse blir partnere av prosjektet som helhet, og vil dermed kunne benytte gjestelandsprosjektet som en plattform frem mot og i hele 2019. Prosjektleder for Frankfurt-prosjektet, Halldór Guðmundsson, gleder seg over prosjektets nye partnere.

Nettsak
Vi presenterte fire nye hovedsamarbeidspartnere. F.v.: Prosjektleder Mari Nørstegård Tomren (Oppland fylkeskommune), fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Oppland fylkeskommune), byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Oslo kommune), konserndirektør Morten Thorvaldsen (Thon Hotels) og CEO Kathrine Myhre (Norway Health Tech). Foto: Sunniva Adam

– I Thon Hotels, Norway Health Tech, Oppland fylkeskommune og Oslo kommune har satsingen fått hovedsamarbeidspartnere som vil løfte prosjektet. Partnerne gjør at vi – i enda større grad – kan utnytte potensialet Frankfurt-prosjektet bringer, sier Halldór.

House of Norway
Frankfurt-prosjektet begrenser seg ikke til uka i oktober 2019 når bokmessen finner sted. Som gjesteland skal Norge også ha et omfattende litteratur- og kulturprogram. Litteraturprogrammet vil finne sted i hele Tyskland fra og med januar 2019. Kulturprogrammet vil hovedsakelig innebære utstillinger, konserter og scenekunst i Frankfurt by høsten 2019. Et av høydepunktene i kulturprogrammet er utstillingen ved Museum Angewandte Kunst (MAK). Hele museet skal vies vårt lands kunst og kultur i en periode på tre-fire måneder. Utstillingen «House of Norway» kurateres av museumsdirektør Matthias Wagner K.

– House of Norway er en invitasjon til norske kunstnere, designere, arkitekter og andre fagmiljøer til å vise frem Norge og det norske på en overraskende måte for et tysk og internasjonalt publikum. House of Norway skal handle om vår felles fremtid, om samspill mellom mennesker, bærekraft, det grønne skiftet og om hva vi kan lære av Norge, sier Wagner K.

House of norway
Museum Angewandte Kunst (MAK) i Frankfurt omgjøres til House of Norway høsten 2019. Foto: MAK

To norske institusjoner som bidrar til å muliggjøre House of Norway er Visit Norway og møbelprodusenten Vestre. De er begge med som partnere i utstillingen. Kulturprogrammet er en stor mulighet for norske aktører som ønsker å bli synlige eller øke tilstedeværelsen i det tyske markedet. Det vil være rundt ti større utstillinger i Frankfurt og omegn høsten 2019. NORLA inviterer flere næringslivsaktører til å bli partner i kulturprogrammet.

Juergen Boos i Norge
Direktøren av bokmessen i Frankfurt, Juergen Boos, besøker i disse dager Norge for å treffe kulturaktører og få bedre innsikt i norsk litteratur og øvrig kultur. Boos har vært flere ganger i Norge i forbindelse med gjestelandsprosjektet. Siste offisielle visitt var under Innspillskonferansen NORLA avholdt i mai 2017. I dagene han er her, skal han blant annet treffe en rekke forfattere og besøke museer.

Nettsak6
Direktør for bokmessen i Frankfurt, Juergen Boos og prosjektleder Halldór Guðmundsson i samtale under pressemøtet. Foto: Hege Langrusten

For spørsmål eller mer informasjon, vennligst ta kontakt med PR-ansvarlig i Frankfurt-prosjektet, Sunniva Adam: sunniva.adam@norla.no/41451245

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019