Nyheter fra NORLA

Hilsen fra Frankfurt-teamet

Img 5962
Bak fra v: Halldór Gudmundsson (prosjektleder), Andrine Pollen (koordinator litteraturprogrammet), Marit Ingvill Sande (koordinator kulturprogrammet). Foran fra v: Ellen Trautmann Olerud (prosjektassistent), Sunniva Adam (PR-ansvarlig) og Margit Walsø (direktør). Foto: Dina Roll-Hansen

Vi har landet etter bokmessen i Frankfurt og nå høster vi fruktene av en hektisk uke med møter, utvikling av ideer og bygging av samarbeid opp mot Frankfurt 2019. Om bare ett år skjer det. Da overtar Norge gjestelandsrollen fra Georgia og vi går inn i norsk litteratureksports viktigste år noensinne.

NORLA og Frankfurt-teamet hadde en flott uke på bokmessen i Frankfurt. Vi ble minnet om hvor betydningsfull messen faktisk er – både kulturelt og politisk. Åpningsseremonien der både Angela Merkel og Emmanuel Macron delte sine tanker om litteraturens og kulturens rolle var en inspirasjon.
Det var stor trafikk på den norske fellesstanden, det var helt tydelig at norske forlag og agenter gjorde et flott stykke arbeid for å få norsk litteratur videre ut i verden. Vi tar med oss inntrykkene fra messen i det daglige arbeidet om å utnytte de store mulighetene gjestelandsrollen bringer med seg.

Som videre forberedelse til kulturprogrammet i Frankfurt 2019, hadde vi med oss kollegaer fra nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) og andre norske kulturinstitusjoner til årets bokmesse. Sammen møtte vi flere kulturinstitusjoner i Frankfurt by. Institusjoner som Schirn Kunsthalle, Museum Angewandte Kunst, Schauspiel Frankfurt og Archäologisches Museum har allerede konkrete samarbeidsprosjekter på gang. Andre institusjoner, eksempelvis Künstlerhouse Mousonturm, Frankfurter Kunstverein og Deutsches Architekturmuseum, planlegger besøksreiser til Norge før de tar stilling til innhold og vinkling.

En forutsetning for kulturprogrammet er at det har en tydelig tysk forankring. Tyske institusjoner må føle eierskap og interesse. Så langt viser engasjementet fra både tyske og norske aktører at vi kan glede oss til et forrykende kulturprogram!

I forkant av bokmessen i Frankfurt lanserte vi nettsiden Books from Norway. Books from Norway informerer utenlandske rettighetskjøpere og journalister om norsk litteratur. Nettsiden inneholder også en oversikt over oversettere fra norsk. Innholdet på nettsiden legges inn av rettighetshavere, NORLA og oversettere. I skrivende stund inkluderer siden 673 titler og 140 oversetterpresentasjoner. Vi takker rettighetshavere og oversettere for innsatsen, og gleder oss til å se plattformen vokse! Besøk gjerne nettsiden: booksfromnorway.com

Vi har en enda en god nyhet og dele med dere: Allerede nå kjenner vi til at over 100 norske titler er klare for utgivelse på tysk i 2018 og 2019. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Mot slutten av november organiserer Literaturhaus Hamburg Nordische Literaturtage. Fire av deltagerne i NORLAs utviklingsprogram Nye stemmer skal presentere seg på festivalen: Andreas Tjernshaugen, Tiril Broch Aakre, Birger Emanuelsen og Nina Lykke. Nyrekruttering av forfattere og å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med gjestelandsprosjektet. Utviklingsprogrammet er et samarbeid med blant annet Talent Norge og Den norske Forleggerforening.

I forkant av Nordische Literaturtage avholder vi oversetterseminar for tyskspråklige oversettere på Literaturhaus Hamburg. Oversetterne møter forfatterne Alfred Fidjestøl, Birger Emanuelsen og Tiril Broch Aakre, og skal jobbe i workshops med prøveoversettelser av de to sistnevnte. Seminaret er fulltegnet, med hele 40 påmeldte oversettere.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019