Nyheter fra NORLA

Kommende søknadsfrister - Oversettelsesstøtte

Neste søknadsfrist for NORLAs oversettelsesstøtte gjelder faglitterære titler og fristen er 1. juni 2015.
For skjønnlitterære titler er neste frist 1. august 2015.

Søknaden må sendes av utenlandske forlag. Se mer informasjon om hvordan søke her.
Her kan du lese våre reviderte kriterier for oversettelsesstøtte.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com