Nyheter fra NORLA

Hele 392 norske bøker ble utgitt i oversettelse i 2015

2015 flickr årsblanding2
Covers of Norwegian book in translation, received by NORLA in 2015

I løpet av 2015 mottok NORLA 392 norske bøker utgitt på til sammen 47 språk med oversettelsesstøtte fra NORLA (og innen Norden: fra Nordisk Ministerråd).

Tallet har aldri vært høyere, og slår alle tidligere års rekorder for utgivelser av norsk litteratur i utlandet.

Se flere detaljer om de 392 bøkene i oversikten under.

Av de totalt 392 utgivelsene var 307 skjønnlitterære og 85 faglitterære bøker.
Og 98 av titlene var bøker for barn og ungdom.

På våre Flickr-sider kan du se alle de fine omslagene til norske bøker utgitt med oversettelsesstøtte siden 2011.
Omslagene kan også sees pr. genre.

Nå er det også mulig å sortere omslag pr. språk ved å angi “tag” f. eks. English,
eller finne alle omslag pr. forfatter ved å søke etter “tag” f. eks. Skomsvold.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019