Nyheter fra NORLA

Sommerhilsen fra Margit Walsø

Margit walsø, norla foto eivind røhne
Foto: Eivind Røhne

Når sommerferien nærmer seg er det alltid spennende å oppsummere aktivitetene vi i NORLA har gjennomført for å åpne dører for norsk litteratur ut i verden. Men våren ble snudd på hodet pga. koronasituasjonen, og veldig mange av møtene vi hadde sett fram til, ble avlyst. Det ble ikke fysiske bokmesser i Leipzig, London eller Bologna, og ingen internasjonale gjester til Lillehammer og Norsk litteraturfestival.

Men heldigvis har vi kunnet møtes digitalt. Mange arrangører har snudd seg rundt og utnyttet mulighetene som ligger i dagens teknologi. Norsk Litteraturfestival omskapte seg selv til Nordens største digitale litteraturfestival, i samarbeid med NRK. På den måten nådde de flere hundre tusen som ellers ikke hadde kunnet delta. NORLA arrangerte for første gang webinarer for internasjonale forleggere og oversettere som skulle ha vært våre gjester på årets festival på Lillehammer.

Våren ble preget av nytenking og teknologisk læring, og vi legger nå planer for høsten der vi vil utnytte digitale møteflater videre, etter konstruktive innspill og ideer fra deltagerne så langt. Digitale arrangementer vil bli en utvidelse av NORLAs vanlige aktiviteter og seminarer – også når det etter hvert igjen blir trygt å treffes fysisk. På den måten kan vi møtes oftere og nå flere.

Før pandemien gjennomførte vi et frokostseminar med internasjonale gjester sammen med Innovasjon Norge om Norsk litteratur ut i verden – Veien videre etter Frankfurt 2019. Og i juni offentliggjorde vi NORLAs rapport for gjestelandssatsingen. Vi gleder oss over at målene som ble satt for litteratur- og kulturprogram ble nådd. Den brede og fornyede kontakten med tysk bokbransje og kulturliv er ikke minst viktig for dialog og utveksling av litteratur gjennom en utfordrende tid og vi ser fram til å følge opp satsingen videre.

Nå ser vi spent frem mot høsten, i likhet med resten av både bokbransjen og verden. Det er gledelig og viktig at Bokmessen i Frankfurt vil gå av stabelen i oktober, selv om det fortsatt må jobbes med hvordan messen skal utformes slik at sikkerheten ivaretas. Det blir interessant å se hva årets format vil innebære. Vi håper alle tar vare på både seg selv og hverandre, og gleder oss til å kunne treffe alle bokvenner og kontakter igjen. Enten det blir digitalt eller fysisk.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Hilsen Margit Walsø
på vegne av alle i NORLA

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019