Nyheter fra NORLA

"Litteratur ut i verden" vekker stor interesse

Photo annie spratt, unsplash 454816
Foto: Annie Spratt, Unsplash

I forbindelse med utlysningen av programmet Litteratur ut i verden ble det holdt et informasjonsmøte for norske litterære agenter og rettighetsforvaltere hos NORLA torsdag 19. april.

Litteratur ut i verden (LUV) er et eksport- og kompetanseprogram for litterære agenter. Det har som mål å bidra til økt norsk litteratureksport og styrke det norske agentleddet og bokbransjens internasjonale konkurransekraft. LUV er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og NORLA.

Juergen Boos, direktør for Bokmessen i Frankfurt, var til stede og presenterte bokmessen som arena for internasjonal rettighetshandel. Deretter presenterte Margit Klingen Daams, leder for kulturell og kreativ næring hos Innovasjon Norge, Litteratur ut i verden-programmet og søknadsprosessen.

Det var stort oppmøte og god dialog om programmet i etterkant av presentasjonen med mange interesserte spørsmål fra salen.

Vi minner om at søknadsfristen er fredag 27. april.

Les mer om programmet her

Og gå direkte til utlysningen og søknadsskjemaet her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019