Nyheter fra NORLA

Avslutningskonferanse Litteratur ut i verden

2020 luv avslutn. konf frankfurt agentsenteret foto innovasjon norge
The Literary Agents & Scouts Centre (LitAg), Bokmessen i Frankfurt 2019. Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge og NORLA har gleden av å invitere den norske bokbransjen til avslutningskonferanse for Litteratur ut i verden fredag 20. mars kl. 10-15. Litteratur ut i verden er et skreddersydd eksportprogram for norske litterære agenturer. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring.

Den norske bokbransjen har de senere år forsterket sin internasjonale rettighetsforvaltning. Norges rolle som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt 2019 førte til stor økning i antall norske bøker på tysk. Blant de 510 bøkene fra og om Norge som kom på tysk fra september 2018 ut året 2019, var det over 80 forfattere som fant veien til det tyske markedet for første gang. Hvordan kan vi utnytte dette potensialet videre? Og hva kan dette bety for oversettelse og salg av norsk litteratur til andre språk?

Avslutningskonferansen vil presentere erfaringer fra programmet og inkludere en rekke internasjonale og norske foredragsholdere og paneldeltakere bestående av litterære agenter, forfattere og bransjefolk. Dette blir en dag for hele den norske bokbransjen, med faglig påfyll og diskusjoner til ettertanke og inspirasjon. Temaer som tas opp vil blant annet være:

• Hvordan kan norske agenturer styrke sin rolle i det globale markedet?
• Hva kan vi lære av utenlandske agenturer og litterære aktører?
• Hvordan kan norske agenturer og forfattere jobbe best mulig sammen for å oppnå gode resultater?

Program kommer.

Tid og sted
Fredag 20. mars 2020
Kl. 10.00 – 15.00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Konferansen er gratis. Mat og drikke er inkludert.
Påmeldingsfrist: 14. mars 2020

Meld deg på her
Påmeldingen er bindende.

Velkommen!

Om Litteratur ut i verden (LUV)

Litteratur ut i verden er det tredje eksportprogrammet for kreativ næring, og er ment som en drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial. Målet med Litteratur ut i verden er å bidra til å øke norsk litteratureksport, og styrke det norske agentleddet og bokbransjens internasjonale konkurransekraft. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NORLA og gjennomføres på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Les mer om programmet her og her

Les mer om alle de ulike eksportprogrammene her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019