Nyheter fra NORLA

Velkommen til NORLAs nye hjem(mesider)!

Original2

Det skjer imponerende mye for norsk litteratur i 2015, og interessen ute i verden for norske forfattere har aldri vært større. NORLA fornyer seg for å møte det økende behovet for informasjon om norsk litteratur på ulike språk og alle NORLAs ordninger til fremme for norsk litteratureksport.

Vi lanserer våre nå nye hjemmesider, og har samtidig benyttet anledningen til å oppdatere uttrykk og logo – utformet av designbyråene Kord og Manual.

Vi ønsker å by samarbeidspartnerne våre i inn- og utland – oversettere, forleggere, forfattere, media og det offentlige – den aller mest helhetlige og nyttige informasjonen om norsk litteratur på andre språk.

Vi ønsker alle velkommen til NORLAs nye ansikt utad!

Vennlig hilsen
Margit Walsø,
direktør,
NORLA

(Foto: Eivind Røhne)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019