NORLAs oversetterpris

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk.
NORLAs oversetterpris tildeles et oversettertalent i god utvikling, for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Norla klofta mandag nett154 fra v prisvinner 2022 leonardo pinto silva, margit walsø og prisvinner 2023 guilherme da silva braga
Fra v: Leonardo Pinto Silva (vinner av NORLAs oversetterpris 2022), NORLAs direktør Margit Walsø og Guilherme da Silva Braga (vinner av NORLAs oversetterpris 2023). Foto: Fartein Rudjord

Oversetterprisen er på 20.000,- norske kroner og den ble utdelt for første gang under Norsk litteraturfestival på Lillehammer i 2007.

Prisen skal annethvert år gå til en oversetter som har arbeidet spesielt med faglitteratur, annethvert år til en oversetter som har gjort en spesiell innsats for skjønnlitteratur. Den skjønnlitterære prisen utdeles fra Kristin Brudevolls fødselsdagsfond.

Prisvinnere: