Veikart: Tyskland

Tyskland er ledende i Europa når det gjelder oversatt litteratur. Her gir vi deg en oversikt over det viktigste du trenger å vite om Tysklands bokmarked.  

Tyskland

Nøkkeltall

Bokomsetning

€9,291 milliarder
Det tyske bokmarkedet omsetter for €9,291 milliarder i året

Solgte bøker i året

356 millioner
Det selges 356 millioner bøker i året (her er ikke lærebøker inkludert, men både ebøker og lydbøker)

Bokproduksjon

79.000
Det kommer ut cirka 79.000 nye titler i Tyskland i løpet av et år (tall fra 2020)

Boksalg i året

28,8 millioner
28,8 millioner tyskere kjøper minst én bok i året

Oversatt litteratur

13,9 prosent
Andelen oversatt litteratur er på 13,9 prosent

Informasjon

Det tyske bokmarkedet er variert og internasjonalt. 13,9 prosent av landets bøker i salg er oversatt litteratur, og utenlandske titler gjør det ofte bra. Tyskerne opererer med fastpris på bøker, og over halvparten av befolkningen over 14 år kjøper i hvert fall én bok i året. Gjennomsnittprisen på en tysk bok er €25,42. Nedenfor har vi samlet grunnleggende innsikt om det amerikanske bokmarkedet, som vi håper vil være til nytte.

Husk at litteraturverdenen er i konstant endring, og tallene varierer fra år til år. Vi forsøker derfor å oppdatere veikartene våre jevnlig, men de nyeste tallene vil ikke alltid være tilgjengelige. Se på dette kartet som et overblikk, og ta gjerne kontakt med oss hvis du har flere spørsmål eller trenger mer konkret info. Kildene våre finner du under. Vi kan også hjelpe deg med nettverksbygging innenfor ditt felt. 

Hvordan leser tyskere? 

Tyskere leser ofte og bredt. 73 prosent tyskere over 14 år melder at de leser ‘i hvert fall av og til’, og over halvparten kjøper i hvert fall én bok i året. I 2020 kjøpte tyskere i gjennomsnitt 12,3 bøker per person. 26 millioner tyskere hører dessuten på lydbøker og podcasts, og 5,5 prosent tyskere kjøpte i hvert fall én ebok i 2020. 2,9 prosent tyskere kjøpte i hvert fall én fysisk lydbok i samme år.

Tyske bokhandlere

Det er cirka 6.000 bokhandlere i Tyskland. I forbindelse med arbeidet mot Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt 2019, intervjuet vi tyske bokhandlere. Du kan lese intervjuene her på engelsk og tysk.

Tyske bibliotek

Det finnes en rekke bibliotek i Tyskland, og 13% av den tyske befolkningen låner bøker på biblioteket (ekskludert ebøker). I gjennomsnitt låner tyskere 19,7 bøker i løpet av et år.

Distribusjon

Det finnes rundt 80 distributører i Tyskland, deriblant:

Zeitfracht Medien
Libri
Umbreit
Brockhaus commission
eBuch
LG Buch

Les mer om Tysklands nasjonale retningslinjer innenfor litteraturpolitikk (på tysk).

Informasjonen er innhentet i samarbeid med den norske ambassaden i Berlin. 
Kilder: Audible Hörkompass 2020

(Frankfurt. Foto: RudyBalasko / iStock)

Ressurser