17.-20. januar 2017

NORLA møter nordiske kollegaer i Nuuk, Grønland

2581 20160108185409000000000

Direktør Margit Walsø og seniorrådgiverne Andrine Pollen og Per Øystein Roland er på reise 17.-20. januar i forbindelse med et seminar med våre nordiske kollegaer.
Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Nuuk.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019