17.-20. januar 2017
Greenland

NORLA møter nordiske kollegaer i Nuuk, Grønland

Direktør Margit Walsø og seniorrådgiverne Andrine Pollen og Per Øystein Roland er på reise 17.-20. januar i forbindelse med et seminar med våre nordiske kollegaer.
Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Nuuk.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

2581 20160108185409000000000