21. mars 2017

Statsbesøk fra Island til Norge

Etter invitasjon fra H.M. kong Harald V kommer Islands president Guðni Th. Jóhannesson og fru Eliza Reid på statsbesøk til Norge.
Besøket finner sted i Oslo 21. og 22. mars og i Bergen 23. mars. Dette er det første statsbesøket fra Island på 20 år.

Sentrale tema for besøket vil være samarbeid innen kultur, utdanning, forskning og innovasjon, vår felles kulturarv og det norsk-islandske samarbeidet i Norden og Europa. Som del av programmet tirsdag 21. mars vil presidenten besøke blant annet Senter for norsk litteratur i utlandet (NORLA).

Les mer om statsbesøket her.

Klikk her for å se omslagene til norske bøker som nylig er utgitt på islandsk gjennom oversettelsesstøtte fra Nordisk Ministerråd, administrert av NORLA.

Les mer om Nordisk Minsterråds støtte til oversettelse av litteratur og dramatikk fra ett nordisk språk til et annet her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019